Böcker i en digital värld: Använd metadata och ISBN på rätt sätt

Vad är metadata och varför är det så viktigt? Metadata betyder bokstavligt talat data om data och används för att hjälpa maskiner att tolka, söka och sortera information på ett organiserat sätt. Man följer denna struktur eftersom det blir enklare för både system och människor att hantera och förflytta stora mängder information. Har man tillräckligt bra metadata kan vemsomhelst hitta till boken utan någon större ansträngning.

För oss vanliga dödliga handlar det oftast om att ange korrekt egenskaper som sedan förmedlas av distributörer, återförsäljare och bibliotekarier vidare till läsaren. För att dra en bokparallell kan vi tänka att metadata bevakar och återger bokens innehåll, ungefär som privatdetektiven övervakar och dokumenterar sig själv i Paul Austers metafiktiva verk New York-trilogin.

Här går vi igenom grunderna för hur du kan arbeta mer effektivt med metadata och på så vis förenkla processen när en bok ska ut på marknaden.

Vanliga typer av bokmetadata

  • Titel
  • Författare
  • Beskrivande text
  • ISBN
  • Klassificering/Kategori

Detta är grundläggande information som nätbokhandeln behöver för att kunna lista en bok på sin sida. Men beroende på bokens format (tryckt bok, e- eller ljudbok) kan ytterligare information behövas för att ge en komplett bild av utgåvans innehåll och utformning.

Tryckta böcker

ISBN

I regel måste alla utgåvor ha ett unikt ISBN oavsett format för att det ska vara möjligt att skilja dem åt. Du kan antingen få ut en egen ISBN-serie kostnadsfritt från svenska ISBN-centralen på Kungliga Biblioteket, eller få ett tilldelat direkt på Publit-kontot. Det ISBN som anges i bokens metadata hamnar även på bokens sista sida när den trycks via print on demand-flödet.

Streckkod på omslaget

Oftast lägger formgivaren till en streckkod (även kallad EAN) på bokens omslag för att underlätta hanteringen för återförsäljare. En EAN-kod är också en behållare av metadata eftersom den används för att avläsa och överföra information från ett fysiskt föremål till ett system.

Det finns mängder med gratisprogram på nätet som man kan använda för att skapa en EAN-kod, och sedan lägga in den i omslagets tryckfil (förslagsvis på baksidan). Pro tip! När man angett ett ISBN eller valt att tilldela boken en nummerserie på Publit-kontot skapas en nedladdningsbar streckkod automatiskt som du kan använda på samma sätt.

Vad gäller då om ditt förlag gett ut en bok tidigare som ska återutges via print on demand?

I vissa fall vill man återutge böcker som inte längre finns kommersiellt tillgängliga. Om boken har samma titel och är identisk i utseende, innehåll och utformning kan man använda samma ISBN även om man byter tryckeri.

Har boken reviderats, bytt format eller bandtyp behöver den ha ett unikt ISBN, eftersom det annars kan leda till inläsningsproblem för distributörer, transportörer och återförsäljare. För om man behåller ett gammalt ISBN på en bok som t. ex. har nytt sidantal och skiljer sig i vikt kommer den inte att matcha den information som finns lagrad i deras system, varpå boken inte går att registrera.

Ungefär som när snabbkassan i matbutiken inte låter dig skanna in en apelsin som en citron, för de har ju olika färg, vikt och smak även om de båda råkar tillhöra gruppen citrusfrukter. Ja, du fattar.

Slutsats: Om du återutger en bok och har angett ett nytt ISBN i bokens metadata (den digitala informationen som skickas till återförsäljarna), är det extra viktigt att uppdatera det ISBN som står på omslaget och i kolofonen.

Eböcker

Eböcker är fortfarande ett relativt nytt fenomen, men det finns några best practices som är viktiga att hålla sig till vid filproduktion. Till skillnad från en tryckt bok som består av två delar, en inlaga och ett omslag, är en ebok kodbaserad och skapas i det standardiserade eboksformatet epub.

Även eböcker har metadata som skickas till återförsäljarna på samma sätt som tryckta böcker, men till skillnad från tryckortsidan finns informationen inbäddad i koden. Men om eboken inte är korrekt utformad och det fattas information kommer den inte att godkännas i kvalitetskontroller. Om du skapar eboken själv eller använder en extern tjänst kan du alltid kontrollera kvalitén på filen i en validator för att få en fullständig rapport på vad som saknas eller felar.

Eftersom många eböcker är baserade på en tryckt utgåva används oftast samma pdf-fil som den tryckta bokens inlaga när innehållet ska överföras till epub-formatet. Då är det extra viktigt att tänka på att tilldela eboken ett unikt ISBN, eftersom det annars leder till ovannämnda problematik när återförsäljare ska lista den.

Ljudböcker

Här gäller samma princip som för eböcker, tilldela alltid ett nytt ISBN eftersom det är ett nytt filformat som skiljer sig från de två tidigare nämnda formaten.

Varför är det här viktigt?
Lägger man tid på att vårda och underhålla böckers metadata kan man spara både tid och pengar (och undvika förvirring för alla inblandande parter om vilken utgåva man säljer). Boken blir dessutom tillgänglig direkt om den följer de krav som finns för att lista och kategorisera den på externa sidor.

För när det är enklare för återförsäljare och bibliotek att katalogisera böcker blir det också enklare att sälja in och ge rekommendationer. Använder man dessutom rätt nyckelord så hittar oftast människor till boken på egen hand genom en enkel sökning. Det betyder att metadata kan fungera som en effektiv marknadsföringsmetod för att driva trafik till en hemsida, bokpresentation, event eller sociala medie-kanaler. Mer om det kommer lite längre fram i den här metadata-serien!

Sammanfattning

  • Metadata används för att ge människor och maskiner en komplett bild av bokens innehåll och utformning.
  • ISBN är en unik nummerserie som används för att skilja olika utgåvor från varandra.
  • ISBN och EAN måste stämma överens i både tryckfiler och metadata för att undvika inläsningsfel och försvunna exemplar.
  • Eböcker och ljudböcker har ISBN inbäddat i koden som måste stämma överens med den information som återförsäljarna får.
  • Håll bokens metadata uppdaterad för att göra det lättare för återförsäljare att lista och kategorisera titeln, vilket också förbättrar sökbarheten och förlänger aktualiteten.

Nyhetsbrev

Tack, vi hörs!

Tyvärr gick något fel.