Intervju med Ola Karlsson på Branschkoll

År 2023 var ett turbulent år i den grafiska branschen. Vi mötte lågkonjunktur, inflation och rusande råvarupriser så väl som kvarhängande effekter efter pandemin.

Vi ställde några frågor till Ola Karlsson på Branschkoll för att ta reda på hur branschen påverkats.

I tider då papper är dyrt och ekonomin tuff, vad bör man fokusera på för att nå lönsamhet?

Det som skiljer framgångsrika företag i branschen från de mindre framgångsrika är förmåga att ställa om till nya tider. Det handlar inte bara om att pressa kostnader och höja priser utan också att  värna om och utveckla den produkt man redan har. Värdefull mjukvara, medarbetare med visioner och möjligheter att distribuera sina produkter på ett smidigt sätt blir allt viktigare. Många tryckta produkter försvinner i och med digitaliseringen. Det behövs innovativa krafter för att konkurrera med digitala alternativ till det tryckta mediet.

Vilka effekter ser vi efter pandemin i den grafiska branschen?

Krasst sett kan man säga att de företag som valde att kapitalisera på pandemin (genom att till exempel ställa om sin fysiska produktion till att tillverka munskydd, förkläden med mera) har klarat sig bra. De aktörer som klarade sig mindre bra blev uppköpta av större koncerner och vi ser en stor konsolideringseffekt.  

Hur ser framtiden ut när det gäller papperspriserna?

Det är svårt att säga hur papperspriserna kommer att se ut under 2024. Vi kommer från en period där minskad efterfrågan ledde till minskad produktion som i sin tur ledde till att företag som var beroende av papper började hamstra. När sedan pandemin kom blev bristen på papper ett faktum. Under pandemin ökade e-handeln och med det även efterfrågan på förpackningspapper.  Det finns många faktorer som påverkar. Som till exempel ett ökat fokus på hållbar produktion och hållbara produkter. Just nu ser vi att engångsplast i förbrukningsvaror börjar bytas ut mot pappersprodukter. Vad det kommer att få för effekt på papperspriserna vet vi inte.

Så vad kan aktörer i den grafiska branschen göra för att få större kontroll över sin pappersförbrukning? 

Man ser en ökad efterfrågan på marknaden efter konsulter som kan optimera pappersanvändning för att till exempel minska spill, men det är svårt att skapa snabba och kreativa lösningar. I slutändan handlar det om att skapa produkter som är så pass värdefulla för slutkonsumenten att de är villiga att betala ett eventuellt högre pris. 

Vad kommer vi se för trender inom den grafiska branschen framöver?

Ett stort fokus kommer att vara klimatpåverkan. Det kommer ständigt nya krav på hur företag ska arbeta med hållbarhet. Spårbarhet gällande klimatpåverkan kommer att bli viktig i till exempel upphandlingar framöver. Slutkunderna ställer också högre krav på hållbarhet. Vi har även världsläget att ta hänsyn till. Lokal hållbar produktion med en stabil försörjningskedja kommer att få stor betydelse i framtiden. 

Vad kan vi på Publit då dra för slutsatser av detta? Jo, att råvarupriser är svåra att styra över. Självklart ska man se sig omkring efter prisvärda och hållbara lösningar, men i slutändan handlar det om att öka värdet på produkten för att minska priskänsligheten, samt ha en fungerande distributionskedja så att produkten når ut till köpare. 

Här på Publit har vi flera utmärkta alternativ för att distribuera både digital och fysisk litteratur. Kika in på vår hemsida och se vad vi kan hjälpa dig med!

Nyhetsbrev

Tack, vi hörs!

Tyvärr gick något fel.