100 000 böcker och vi som knappt börjat

Igår tryckte vi vår 100 000:e bok. Om man betänker att det stora flertalet av dessa aldrig skulle tryckts och att böckerna trycks en och en så är det smått otroligt att vi nått hit på så kort tid. För oss är det ett bevis på att produktion och distribution av böcker inte längre är vad det varit.

Att vi bidragit till att Norstedts sen en tid tillbaka tagit begreppet "levande" backlist på allvar och gjort sina betydande författarskap tillgängliga för läsare gör oss stolta.

Att små förlag har kunnat ge ut riktigt smal litteratur utan att behöva ta stora risker gör oss glada. Att ämbetsverk, institutioner och myndigheter har kunnat spara en hel massa skattepengar gör oss nöjda. Att våra böcker fått branschen att omvärdera synen på digitaltryckets kvalitet gör oss malliga.

Tack alla ni som trott på oss och skådat framtiden! Innan årsskiftet når vi 200 000. Uppåt! Framåt!

Nyhetsbrev

Tack, vi hörs!

Tyvärr gick något fel.