4 anledningar till varför ni borde komma igång med Print On Demand

Varför finns inte boken i tryck? Här är 4 riktigt bra anledningar till varför ni behöver komma igång med Print On Demand.

1. Öka era intäkter

Den stora poängen med POD är att det ger intäkter för böcker med låg efterfrågan. De allra flesta titlar når en punkt när det inte längre är ekonomiskt försvarbart att ha kvar dem i lager och böckerna makuleras för att minska kostnaderna. Nackdelen är såklart att inte bara kostnaderna försvinner utan även intäkterna, eftersom den efterfrågan som trots allt finns inte kan tillgodoses. Det är här POD kommer in. POD ger er möjligheten att göra dem tillgängliga igen och få intäkter trots att efterfrågan är låg. Genom att ge ut er backlist genom POD maximerar ni era intäkter utan att dra på er kostnaden för lager. Enstaka titlar kommer inte att ge er ett kraftigt ekonomiskt uppsving, men ju fler titlar ni publicerar desto större intäkt.

Om ni dessutom implementerar POD i er ordinarie utgivning och låter alla titlar gå över till POD så fort efterfrågan blivit låg, kommer både antalet aktiva titlar i er backlist och intäkter att öka år för år. Men utan ökade kostnader.

2. Få minskade kostnader för lagerhantering och administration

Om ni har överlager på titlar som säljer väldigt lite så kan det löna sig att makulera lagret och gå över till POD. För POD uppkommer endast en låg startkostnad och när boken väl finns behöver ni inte tänka på lagerkostnader. Efter publicering krävs ingen ytterligare administration. Boken fortsätter att finnas tillgänglig och intäkter rullar in.

3. Ge böckerna evigt liv

Eftersom ni inte behöver ta hänsyn till lager kan ni låta böckerna finnas tillgängliga genom POD på obegränsad tid. Filerna finns alltid tillgängliga i Publits system och när en bok säljs, trycks ett exemplar och skickas till bokhandeln. Till skillnad från lagerhållning kostar det därför ingenting att ha boken tillgänglig genom POD.

4. Ta ingen onödig risk

Anledningen till att POD kan generera intäkter för böcker med låg efterfrågan är att risken minimeras. Att lägga böcker på lager innebär att man binder upp kapital i en upplaga utan att veta huruvida den kommer att sälja eller inte. Ofta går det vägen, men bevisligen slutar det inte sällan med att böcker måste makuleras. Upplagor är därför ett risktagande. Ju lägre efterfrågan, desto högre risk. Med POD försvinner risken som lager och tryck medför. Kostnaden för tryck och distribution uppstår istället först när boken är såld vilket innebär att intäkten alltid överstiger dessa kostnader. Och affären går ihop, trots att efterfrågan är låg.

Men det finns också en annan typ av risk som kan undvikas genom POD. Om en ny titel har så hög efterfrågan, att upplagan säljer slut innan tilltrycket når lagret, uppstår ett irriterande glapp i försäljningen. Att då snabbt kunna publicera en POD gör att ni slipper förlora försäljning i väntan på tilltrycket.

Hör av dig till oss om du har frågor kring hur man kommer igång!

Nyhetsbrev

Tack, vi hörs!

Tyvärr gick något fel.