Abibo hjälper lässvaga att hitta rätt bok och anpassa sin läsning

När Anna Hansers Rutäng försökte hitta böcker som passade hennes son med dyslexi visade sig utbudet vara skralt. Istället för att låta utvecklingen vänta på sig valde Anna att skapa en tjänst som gör det möjligt för läsare att själva designa och beställa böcker som passar deras unika förutsättningar. Reslutatet blev Abibo – en internetbokhandel för en lässvag målgrupp.

Det är mycket som ska stämma för att en lässvag person ska hitta rätt bok. Oftast handlar det om bokens fysiska egenskaper: val av typsnitt, radavstånd, luftighet och marginaler i förhållande till storleken på boken. Och sträcker man sig längre än bokens fysikalitet spelar ofta dyslexi, synnedsättning och koncentrationssvårigheter en väsentlig roll för läslusten och utvecklingen. Ett annat problem är att man inte blivit erbjuden chansen att styra över hur boken ska se ut för att underlätta läsningen och göra den så njutningsfull som möjligt.

– När jag läste tillsammans med min son blev det snabbt tydligt att vissa böcker fungerade bättre och andra sämre, berättar Anna. Efter ett tag kunde jag se ett mönster och identifierade några nyckelfaktorer som påverkade läsbarheten. Jag tänkte att det måste ju finnas någon som erbjuder en tjänst där man kan skräddarsy böcker efter smak och tycke eller göra om klassiker rent grafiskt, men blev förvånad när jag insåg att det fanns ett stort hål i utbudet.

De lättlästa böcker som fanns på biblioteket stämde inte överens med de ämnen han ville läsa om. Det var då jag började skriva böcker själv för att matcha hans intressen och läsnivå, men så ska ju ingen förälder behöva göra. Det var i det här stadiet som jag började göra research och kom i kontakt med print on demand och Publit, och när jag räknade på det insåg jag att min idé var genomförbar.

I vilken ände börjar man med ett sådant här projekt?
– Jag hade ingen som helst erfarenhet av bokbranschen men har arbetat som projektledare, så jag började med att ansöka om bidrag hos Almi för att kunna finansiera en första version av min affärsidé. Jag insåg ganska snabbt att jag behövde ha något konkret att visa upp för att kunna sälja in idén till förlagen eftersom det inte fanns någon befintlig tjänst att jämföra med. Men det var först när jag fick Vinnovas Innovationsbidrag som jag fick ordentligt stöd för projektet, vilket har varit helt avgörande. Dessutom är det ett slags betyg på att man har en bra idé och att projektet är realiserbart.

I det här skedet började jag se över vad man får göra rent upphovsrättsmässigt och sedan på ett tekniskt plan – dvs hur man gör det. Det går inte att förlita sig på en bra affärsidé utan det gäller att ha en tydlig plan. Innovationsbidraget har till exempel bekostat editorn och all teknik som krävs för att få alla olika program att tala med varandra.

Hur fungerar tjänsten?
– Böckerna är kategoriserade efter svårighetsgrad på hemsidan vilket betyder att man som kund kan välja böcker utifrån den nivå som passar för deras läsning. De kategoriseras enligt LIX-nivån, vilket är en formel som räknar ut bokens komplexitet baserat på antal ord per mening och andelen långa ord. Därefter kan kunden söka bland kategorierna och hitta en titel för att sedan designa ett kortare utdrag och testa hur boken kommer att se ut. Man kan anpassa bokens typsnitt, textstorlek, radavstånd och radbredd och om man är osäker kan man till och med skriva ut utdraget på sin skrivare hemma för att se hur texten känns. När man är nöjd beställer man sitt unika exemplar som dimper ned i brevlådan någon vecka senare.

Mycket av det här går redan att göra med eböcker, men det behöver ju inte betyda att den fysiska bokens utveckling ska stanna av. De fysiska egenskaperna med en tryckt bok är enormt viktiga och ska inte underskattas. Det viktigaste är att man får möjlighet att välja mellan tryckt bok eller ebok, eftersom det fungerar olika bra för olika läsare.

Abibos editor

Och hur går det till rent tekniskt, bakom spakarna?
– De förlag vi samarbetar med ger oss åtkomst till ett utdrag från boken i fråga och tillhörande omslag. När kunden är nöjd med sin redigering i vår editor och lagt en beställning får vi åtkomst till epub-filen. Den omvandlar textmassan till en tryckfärdig PDF med kundens inställningar och en order går från Abibo till Publit, som trycker boken och skickar den direkt till kunden. För att detta ska fungera smidigt använder vi standardiserade omslag som lägger till bokomslaget i en mall och tryckfilerna går direkt till tryckeriet vid ordertillfället.

Det tar tid att ta kontakt med förlagen och få dem med på tåget, men hittills bara fått positiv respons vilket är otroligt kul! Sedan är det viktigt att alla känner sig trygga i processen, och förlagen vill känna sig som avsändare eftersom det är deras böcker vi säljer vidare.

Hur ser vägen ut framåt?
– Under hösten är det fullt upp med olika mässor där vi berättar om tjänsten. Vi vill nå riksorganisationer och i förlängningen logopeder eftersom de gör utredningarna och har kontakt med både föräldrar och skolvärlden. De är en viktig kanal och budbärare för oss. Skolbibliotek är de som har störst behov eftersom de förser barn med, och hjälper dem, att hitta rätt böcker och då behöver man utöka och komplettera utbudet.

Sedan behöver man fånga pedagogerna, de som är i kontakt med personer som behöver kunna anpassa böcker och läsning efter deras behov. Och när det kommer till barn måste man börja tidigt för att stärka självförtroendet och främja läsutvecklingen. Men det viktigaste är att man som läsare själv ska få sätta ribban, riv kategorierna och låt individen ta plats!

Nyhetsbrev

Tack, vi hörs!

Tyvärr gick något fel.