Backlist – back in business

Under hösten lanserade Norstedts direktförsäljning via hemsidan, och i skrivande stund finns över trehundra böcker tillgängliga som eböcker och mjukband. En person som varit delaktig i projektet är Jonathan Engvall, numera produktionsansvarig för de digitala formaten samt för svartvitt tryck på Rabén & Sjögren. Vi har frågat vilka böcker som egentligen säljer och hur det går till när gamla böcker ska ges ut på nytt.

Du arbetar med de digitala formaten, hur kom det sig?
– Jag halkade faktiskt in på det under min praktik på det digitala förlaget MIX, under den tiden hade jag mycket kontakt med Bonnierförlagens digitala avdelning. Mellan 2014 och 2016 jobbade jag dessutom intensivt med ett digitaliseringsprojekt då vi skulle göra Bonnierförlagens backlist tillgänglig som eböcker. Därefter gick jag över till den digitala avdelningen på Norstedts/Rabén & Sjögren, där jag var under hela förra året. Sedan nyligen arbetar jag bara på Rabén & Sjögren.

Hur går det till när man ska bestämma vilka titlar som ska återutges?
– Dels kan det vara så att kunder hör av sig och frågar om det går att få tag på en gammal titel och då ser vi efter om det är ekonomiskt gångbart att väcka liv i den igen. Det finns till exempel vissa rättighetsaspekter att ta hänsyn till. Sedan finns det fria titlar där upphovsrätten inte längre gäller och de titlarna är i princip gratis att ge ut. När det kommer till titlar som kostar att ge ut på nytt brukar vi räkna på att det ska gå runt inom ett eller två år.

Jonathan_citat

Vad är utsikterna för den digitala produktionen framöver tror du?
– I framtiden kommer print on demand att vara en naturlig del av varje boks livscykel, även om det kanske inte är helt tydligt exakt var i utgivningsprocessen det kommer in. Antingen blir en bok tillgänglig via print on demand samtidigt som den tryckta upplagan, som ju är förlagens kärnverksamhet, eller vid ett senare tillfälle då boken inte längre finns i tryck.

Kan man säga något om vilka backlist-titlar som säljer särskilt bra?
– Det är faktiskt väldigt många bortgångna författare som säljer bra. Det finns också ett tydligt samband mellan en känd persons hastiga bortgång och ett ökat intresse för dennes böcker. I praktiken kan det innebära att det ges ut en biografi om en sådan person och i samma veva passar man på att ge ut de äldre titlarna skrivna av samma författare.

Vad läser du just nu?
– Just nu läser jag Patient 67 (Shutter Island på engelska) av Dennis Lehane. Jag har sett filmen, så jag vet ju egentligen allt. Men den är bra skriven och spännande!

Nyhetsbrev

Tack, vi hörs!

Tyvärr gick något fel.