Berätta din historia

Hur stor roll spelar historia egentligen? Mycket, visade det sig under History Marketing Summit som hölls på Nalen i förra veckan. Utan bakgrund och ett sammanhang är det svårt att övertyga någon över huvud taget. Företag kan dra nytta av att berätta sin historia för att bekräfta sin plats på marknaden och stärka sitt varumärke sades det.

Företag som har funnits mellan fem till tio år (yours truly) lever ofta i nuet. Med alltför mycket framåtblick är det lätt att glömma det viktigaste – att ta vara på sitt arv. Vi tillhör den generation som sett nya teknologier dyka upp på stjärnhimlen för att sedan slockna lika fort. Det händer oftare nuförtiden än vad det gjorde för jämförelsevis femtio år sedan. Ändå underhålls de analoga arkiven mer än de digitala, vilket är riskfyllt om man vill använda historien till sin fördel i framtiden. Digitaliseringen kallades vid ett tillfälle för “det svarta hålet” just eftersom allt det som tidigare fanns och gjorde avtryck i den riktiga världen nu riskerar att försvinna när all kommunikation och utveckling sker digitalt. Den analoga världen kan rekonstrueras, men den digitala riskerar samtidigt att raderas.

Man skulle kunna säga att bokbranschen lider av bägge dessa folksjukdomar. Många förlag har idag problem med stora lager med böcker som samlar damm, många går ett dystert öde till mötes och makuleras medan andra tar slut i lager eftersom det blir alldeles för dyrt att trycka till. En del böcker blir endast till för digitalt bruk, men det finns inget naturligt sätt att få åtkomst till dem. Vad händer då med vårt arv och trovärdigheten? Allt fler förstår fördelarna med att ge böcker nytt liv, en investering i historien och en försäkring för framtiden. Bortsett från det faktum att äldre utgåvor förtjänar att få nytt liv går många miste om de intäkter som en backlist kan generera.

En av de talare som besökte konferensen var Tracey Panek som är ansvarig för Levi's arkiv i San Francisco. Levi's viktigaste argument är att de uppfann jeansen i det förra sekelskiftet och de särskiljer sig på så vis från de avsevärt yngre konkurrenterna. Idag reser de världen runt för att visa upp klenoder ur arkivet och återanvänder detaljer för att väva in i nya produktlanseringar. Framförallt använder de sin historia för att fördjupa relationen med sina fans, för att knyta an till en världsomspännande kultur och förankra varumärket i historien.

Alla var rörande överens om värdet av att berika sin produktutveckling genom att kunna dyka ner i arkiven för att rekonstruera, bevara, underhålla, inspirera och stärka varumärket. Det har knappast gått någon förbi att Publit tycker att det här är ett viktigt ämne vilket också är en av anledningarna till att vi hjälper förlag med just detta – att bevara ett kulturarv. (Här på Publit har vi ett helt litet rum fullt med gamla design-skisser, varav bara en bråkdel blivit faktiska produkter!) Den största lärdomen vi kunnat dra av detta är att allt fler borde låta sin historia komma till tals och ge böcker nytt liv. Om ditt företag letar efter någon som kan hjälpa er med att tillgängliggöra ert material, look no further!

Nyhetsbrev

Tack, vi hörs!

Tyvärr gick något fel.