E-böcker på biblioteken – allt närmare en lösning?

Idag publicerar Stockholms stadsbibliotekarie Inga Lundén tillsammans med kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt en debattartikel i Svenska Dagbladet, med den braskande rubriken "E-böcker ödesfråga för bibliotek". Artikeln är en pedagogisk genomgång av varför det är viktigt att bibliotek ska kunna låna ut e-böcker, och varför nuvarande modell fungerar dåligt.

Den här diskussionen har pågått länge i blogg-världen, att den nu börjar sippra in i "gammelmedia" ger gott hopp om att frågan håller på att segla upp på den politiska dagordningen.

Som ytterligare ett tecken på att förändringens vindar blåser släppte i dagarna EU-kommissionen en rapport om digitaliseringen av det europeiska kulturarvet. Rapporten - som Dagens Juridik skriver om här - kommer med ett radikalt förslag på hur man ska lösa problemet att så lite upphovsrättsskyddat material finns digitaliserat: Låt kulturinstitutioner digitalisera titlar som inte längre hålls kommersiellt tillgängliga, mot en schablonersättning till rättighetsinnehavaren.

Med ett sådant regelverk på plats borde biblioteken kunna spela just den roll som Micke Petrén och Daniel Andersson spånar om i den här intervjun.

Spännande tider!


Nyhetsbrev

Tack, vi hörs!

Tyvärr gick något fel.