Förenklad prissättning av dina böcker

Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig att publicera och sälja böcker.

Ett återkommande önskemål från många av våra användare har varit att förenkla och förtydliga prissättning och distribution i Publits gränssnitt. Tack vare er input har vi nu renodlat designen från grunden, tänkt om logiken och förenklat funktionerna rejält.

Så här såg det ut innan:

Så här ser det ut nu!

Du kan redan nu logga in på Publit och kolla in nya Pris och distribution!

Det här är nytt:
✓ En lista med försäljningskanaler att slå av eller på
✓ Ange pris per kanal och se direkt vad du tjänar
✓ Se prismodell och prissätt rätt
✓ Spara priser du använder ofta som en Prisgrupp och återanvänd dem
✓ Distributionsprofiler används automatiskt
✓ Direktlänk till dina widgetshoppar för bättre överblick av innehållet

I vår uppdaterade version av Pris och distribution har vi gjort det enklare att se när en försäljningskanal är aktiv eller inte och att sätta priser för en bok. Du kan också välja att stänga av distributionen till en kanal helt och hållet och på så sätt ta böcker ur försäljning.

Välj kanal, sätt pris och se avans sida vid sida när du lägger upp din bok!
Det är inte helt lätt att skilja på prissättningen för de olika försäljningskanalerna, framförallt eftersom återförsäljarna har olika prismodeller. Vilka kanaler ska ha pris inklusive moms? Vad är det lägsta priset jag kan sätta? Och vad kommer jag att tjäna?

Frågorna hopar sig, när du egentligen bara vill sätta ett pris på din bok utan krångel. Därför har vi nu märkt ut vilken prismodell som gäller för respektive kanal när du ska bestämma ditt pris.

Du som har en större katalog behöver inte fundera speciellt mycket över förändringen.
Distributionsprofiler och prisgrupper fungerar på precis samma sätt som innan. Vi har bara flyttat ned funktionerna en aning för att de inte ska förväxlas med den enskilda prissättningen. När du ställer in dina val av försäljningskanaler känner systemet automatiskt av om de val du gjort passar in i en existerande profil, eller om en ny profil ska skapas utifrån ditt urval.

Widgetshoppen är fortfarande skild från den övriga distributionen, men vi har gjort det lättare för dig att få en överblick av widgetshoppens innehåll! Vi har nu lagt till en genväg så att du på ett snabbt och smidigt sätt kan öppna den widgetshop du vill sälja en bok i och se vilka andra böcker som säljs där.

Vi är nyfikna på att höra vad du tycker, hör av dig och berätta!

Nyhetsbrev

Tack, vi hörs!

Tyvärr gick något fel.