Grattis Uppsala Universitet!

Vi har redan från första början varit övertygade om att Publit skulle vara perfekt för myndigheter, ämbetsverk, och liknande institutioner. Istället för att trycka överupplagor av böcker som hamnar i en skrubb eller på något lager, för att till slut makuleras, så skulle de kunna trycka precis så många böcker som behövs och inte fler. Och böckerna skulle ändå vara tillgängliga för alla.

Men så var det det där med gamla hundar… det visade sig nästan omöjligt att få någon att lyssna och förstå fördelarna med att överge konventionellt tryck. Eftersom det mesta i den offentliga världen avgörs genom upphandlingar så beslutade vi oss för att vinna en sådan för att komma vidare. Då upptäckte vi att det var omöjligt eftersom tryckupphandlingar fortfarande, trots det digitala tryckets frammarsch, är formulerade att omfatta stora upplagor och traditionell distribution med lagerhållna böcker. Eböcker nämns inte ens. Med andra ord har det tidigare inte funnits upphandlingar för Publit att delta i.

I höstas dök det dock upp en: Uppsala Universitet hade gjort sin hemläxa och startat en upphandling av riktigt behovstryck, alltså en bok åt gången. Publit vann upphandlingen och nu ska vi få äran att göra deras böcker i två år framåt. Förhoppningsvis kommer detta leda till att fler offentliga verk, universitet etc. inser fördelarna med modern publicering, och börjar formulera sina upphandlingar därefter.

Nyhetsbrev

Tack, vi hörs!

Tyvärr gick något fel.