Har ni koll på bilageregeln?

Det är förstås inte lätt att hålla koll på allt som bör inkluderas i e- och ljudböcker, men detta är faktiskt viktigt för att skydda era digitala verk.

1 januari 2019 tillkom den så kallade bilageregeln i Tryckfrihetsförordningen (1 kap. 6 §). Tillägget möjliggör samma skydd av tryckfrihetsförordningen för e- och ljudböcker som för tryckta böcker. För att skyddet ska vara giltigt krävs det att man i den digitala boken informerar om att den utgör en bilaga till den tryckta boken. Ett exempel på formulering till en e-bok är:

”Denna e-bok tillgängliggörs och återges oförändrat i förhållande till bokens utgivning i tryckt bokformat. Det innebär att denna e-bok utgör en bilaga till den tryckta boken i enlighet med 1 kap. 6 § tryckfrihetsförordningen.”

Ett exempel på formulering till en ljudbok är:

"Denna ljudbok tillgängliggörs och återges oförändrat i förhållande till bokens utgivning i tryckt bokformat. Det innebär att denna ljudbok utgör en bilaga till den tryckta boken i enlighet med 1 kap. 6 § tryckfrihetsförordningen.

I en e-bok är det vanligt att informationen läggs till på kolofonsidan, eller som en efterföljande sida. I en ljudbok att informationen läses upp sist. För att era e- och ljudböcker ska omfattas av samma skydd som tryckta böcker behöver de digitala filerna alltså innehålla denna information. Risken finns annars att återförsäljare och abonnemangstjänster plockar bort titeln från sina plattformar, detta för att skydda förlaget.

Observera att detta tillägg endast gäller digitala böcker som återger en tryckt förlaga i oförändrat skick.

Har ni frågor om bilageregeln? Kontakta Publits kunniga support via info@publit.se.

Nyhetsbrev

Tack, vi hörs!

Tyvärr gick något fel.