Hur kan vi hjälpas åt?

I en internationell undersökning undersöker de spanska förlagskonsulterna Dosdoce hur förlag och startups kan samarbeta. Vad finns det för olika behov, vanliga missförstånd och ömsesidiga möjligheter i en bransch stadd i snabb förändring? Bidra med dina erfarenheter, genom länkarna längst ned.

Javier Celaya, VD och grundare av Dosdoce, kommer att presentera undersökningen på förlagskonferensen Tools of Change i New York i mitten på februari. Som medlem i nätverket bakom IfBookThen, och arrangör till IfBookThen Madrid, kommer Celaya dessutom att göra en djupare analys av undersökningen på IfBookThen Stockholm den 21 mars. IfBookThen Stockholm arrangeras av Publit i nära samarbete med Svensk Bokhandel.

Vi genomlever ett enormt kulturellt skifte, som drivs på av häpnadsväckande teknik, revolutionerande apparater och en alltmer digitaliserad medievärld. Många nya idéer härstammar från högskolor och universitet, från forskare och laboratorium. Andra uppfinningar tar form hos kreativa byråer, i samarbete med framåtblickande kunder. Allt fler initiativ artikuleras i spontana samarbeten, utan andra gränser än skärmstorlek och hastigheten på uppkopplingen. För att bygga ett framgångsrikt företag, som utvecklas i takt med tiden, är det avgörande att ha tillgång till sådana idéer och initiativ – från forskningens djuplodande undersökningar till byråernas lättfotade kreativitet och de öppna samarbetenas vida kast. Det gäller i allra högsta grad även bokbranschen.

Javier Celaya har mycket lång erfarenhet av att hjälpa förlag med utvecklingsfrågor, och då särskilt med digitalt fokus. Celaya menar att det är avgörande för förlag att samarbeta med startups, för att få tillgång till nya idéer och tillsammans utarbeta sätt att kommersialisera dem. Men för att förlag och startups ska kunna hjälpas åt så måste de förstå varandras behov och förutsättningar. I undersökningen förklarar Celaya sin ståndpunkt närmare. Han skriver:

Partnering with newly born digital companies will allow publishing companies to gain access to innovative new products and services well before their competitors and will also provide them with real answers to their imminent future business models and company reorganization... The purpose of this survey is to create with its results a white paper on how to improve the relationship between startups and publishing companies in order to establish a mutual and strategic cooperation. We believe that publishing companies and startups need to work together more closely with a view to mutually benefiting from business opportunities offered by the Internet.

Undersökningen består av tio frågor och är helt anonym. Den har redan spritts genom många etablerade kanaler, som exempelvis i Publishing Perspectives, men har än så länge relativt få svenska och nordiska bidrag. Bidra till en bättre bokbransch genom att dela med dig av dina erfarenheter.

Nyhetsbrev

Tack, vi hörs!

Tyvärr gick något fel.