Kom igång med Print On Demand: Så här undviker ni de största hindren

Tjäna mer på er utgivning genom att jobba effektivt med POD. Vi tipsar er om hur ni undviker de största fallgroparna och erbjuder förlag gratis hjälp att komma igång.

Rättigheter

 • POD bör ingå redan i det ursprungliga avtalet med författare, översättare, illustratör och andra upphovspersoner. Även om alla titlar inte blir POD i slutändan sparar du både tid och pengar på att inkludera så mycket som möjligt redan från början.

 • För att tillgängliggöra din backlist som POD behöver du förmodligen se över de ursprungliga avtalen. Det kan bli både tid- och resurskrävande, men det är ett jobb som måste göras. Försök att utforma avtalen så att de automatiskt förlängs om inte någon part väljer att säga upp dem. När arbetet med avtalen är avklarat behöver du aldrig mer ägna dig åt att förnya dem trots att POD aldrig tar slut på lager och fortsätter att sälja “i det oändliga”.

 • Undvik att betala separata förskott för POD-utgåvor. Basera istället ersättningen till upphovspersoner på royalty för att undvika risk. Fundera också noga igenom vilken royaltysats som ska betalas till upphovspersoner. Använd nettoroyalty och definiera tydligt i kontraktet vad som avses med netto. Eftersom POD inte har rabatt till bokhandeln bör man inte definiera netto som brutto minus rabatt. Utgå istället från hur mycket pengar som faktiskt kommer förlaget tillhanda vid försäljning och skapa en definition av netto utifrån det.

Tryckfiler

 • Det krävs oftast olika tryckfiler för offset och POD. Det är dock inte mycket som skiljer dem åt, oftast räcker det med att justera omslagets ryggbredd. Du sparar mycket tid på att ta fram tryckfiler för offset och POD samtidigt.

 • Om både tryckfiler och avtal finns på plats tidigt blir steget att publicera POD-utgåvan minimalt när upplagan är slut eller när efterfrågan blivit så låg att det blir en förlustaffär att ha böckerna på lager.

 • För ett backlistprojekt har filhanteringen stor betydelse för både kostnader och tidsåtgång. Om du helt saknar tryckfiler och måste skanna, OCR-tolka, korrekturläsa och sätta om boken blir det mer kostsamt än om du har InDesign-filer att utgå ifrån. För omslagen står man ofta inför valet att antingen skapa helt nya omslag eller köpa rättigheterna till originalomslagen.

 • Det krävs alltså en hel del arbete för att få ut böckerna på marknaden igen. Därför är det en god idé att utföra ett pilotprojekt med ett mindre antal titlar för att testa ditt flöde och få en bättre översikt av kostnaderna. Lägg ner lite extra energi på att slimma flödet och pressa ner de fasta kostnaderna innan du genomför hela backlistprojektet. Det har du igen flera gånger om.

Urval av titlar

 • Vissa förlag har en backlist som sträcker sig flera decennier bakåt i tiden, det kan handla om flera hundratals titlar. Så hur väljer man vilka titlar som ska bli tillgängliga genom POD? Det finns inget allmängiltigt svar på frågan, men några saker att ha i åtanke. Som beskrivs ovan har tillgången på tryckfiler stor påverkan på kostnaden för ett backlistprojekt. Det är därför klokt att ha detta i åtanke när man gör sitt urval. Om projektet har en fast budget, kanske man kan ge ut en betydligt större del av sin backlist genom att välja de titlar som är billigast att producera.

 • Titlar med mycket bilder eller illustrationer blir ofta dyrt och mer riskfyllt att ge ut eftersom bildbyråer ofta kräver förskott. Dessutom tar de ofta mycket tid i anspråk och många väljer därför att inte prioritera bildtunga titlar i större projekt eftersom den totala arbetstiden snabbt rinner iväg. Fokusera istället på skönlitterära verk eller sakprosa där bildrättigheter inte är ett problem.

 • Titlar som du redan på förhand är särskilt efterfrågade ska givetvis prioriteras men generellt sett har det visat sig svårt att på förhand gissa sig till vilka titlar som säljer bäst i den långa svansen. För att maximera intäkten är det därför bättre att försöka pressa kostnaderna för varje titel och ge ut så många titlar som möjligt istället för att låta magkänslan styra vilka titlar som kommer att sälja bäst.

 • Till sist säljer nyare titlar ofta bättre än äldre. Men stora individuella skillnader finns och många titlar säljer bra år efter år trots att de kom ut för decennier eller århundraden sedan. I större kataloger där man väljer titlar i stora sjok kan det dock vara befogat att prioritera nyare titlar framför äldre.

Flöde

 • Innan något projekt påbörjas bör man lista upp alla delmoment som måste genomföras innan man till slut kan publicera en POD. Detta för att man ska ha en så tydlig bild som möjligt över vad som ska göras och i vilken ordning man ska göra det. Utgivningsbeslut och att ordna med rättigheter ska t.ex. ingå i listan över saker att göra. Ska det göras nya omslag och utföras korrektur bör även det finnas med.

 • När man har listat ned samtliga delmoment är det dags att strukturera, bestämma i vilken ordning momenten ska göras och vem som ska göra vad. När det är gjort har man ett arbetsflöde som både gör det tydligare vad projektet kräver för resurser och gör projektet överblickbart.

Nyhetsbrev

Tack, vi hörs!

Tyvärr gick något fel.