Konflikter på arbetstid

Liv Larsson och Kay Rung driver företaget och förlaget Friare Liv tillsammans. Deras jobb går ut på tre olika saker: att medla i konflikter, utbilda i kommunikation ur olika aspekter och att ge ut böcker med bas i Nonviolent Communication, NVC.

Vill ni berätta lite om hur det gick till när ni startade Friare Liv?
– Friare Liv Konsult startades 1992 av Liv Larsson. Fram till 1999 arbetade vi i huvudsak med individ-, grupp-, och ledarskapsutveckling, bland annat med så kallade UGL-kurser, baserat på en mängd olika teorier och metoder.

Från år 1999 och framåt har vi allt mer fokuserat på att lära ut och sprida information om Nonviolent Communication. Vi anordnar bland annat kurser och arbetar med företag. För oss är NVC det mest effektiva förhållningssätt individer och grupper kan ha för att leva ett liv i frihet.

2002 startade vi även ett förlag för litteratur om Nonviolent Communication. Det började med att inget svenskt förlag, inom rimlig tid, ville ge ut Marshall Rosenbergs bok, Nonviolent Communication: Ett språk för livet. Samtidigt frågade våra kursdeltagare efter litteratur om NVC på svenska. Så vi gav ut Rosenbergs bok själva. Idag har vi gett ut sammanlagt 50 böcker om NVC, många av dem skrivna av Liv Larsson.

Våra böcker är även utgivna på engelska, tyska, polska, estniska, finska, holländska, koreanska, italienska och franska.

Ni pratar om Nonviolent Communication, vad är det och hur praktiserar ni det?
– NVC är mer av ett förhållningssätt än en ren metod. Den kan användas i all mänsklig interaktion där man vill skapa mänskliga möten. Det kan handla om kommunikationen mellan förälder och barn, chef och anställd, vänner, partners, och inte minst i kommunikation med sig själv. Den används även vid medling, alltså när en tredje part går in och hjälper två parter att hantera en konflikt.

Ni har, inte mindre än, 51 publikationer via Publit! Tycker ni att vi sköter oss?
– Tack vare Publit kan vi låta smala publikationer finnas kvar till försäljning, som exempelvis böcker om hur man kan hantera ilska, skuld och skam med hjälp av Nonviolent Communication. Vi är ju ett litet förlag där vi gör alltifrån skriver, gör layout, översätter, skapar omslag (om än vi ibland köper in en del tjänster) och ibland gör vi ett större tryck men ibland vet vi redan att en titel inte kommer att vara någon större säljsuccé och då underlättar Publit oerhört.

Vi är först och främst ute efter att göra våra titlar tillgängliga och i andra hand ute efter att vi ska få en stor vinst av varje bok. Vi har några titlar som så att säga ”bär de andra”. Det finns också böcker som ligger oss lite extra varmt om hjärtat – som till exempel en barnbok som heter Sagan om draken som inte kunde spruta eld. Publit gör det möjligt att fortsätta ge ut den i färg och fortsätta ge en impuls i värdet av att stanna upp och lyssna på varandra med empati. Vi är inte lika mycket ute efter att utbilda barnen som de vuxna som läser boken för dem. Barn har ofta en naturlig förmåga att ta in andras perspektiv när de ges chansen.

Ni erbjuder både tjänster, såsom handledning, medling och personalutbildning, och böcker. Vad är ert mål med Friare Liv?
– Vi vill hjälpa människor att se kommunikation ur ett större perspektiv. Ibland tänker vi människor oerhört kortsiktigt när vi kommunicerar och får jobba för att ”städa upp” onödiga konflikter. Samarbete bygger på att vi har ett intresse i att både få våra egna men också andras behov tillgodosedda.

Har ni några tips på hur man hanterar svåra samtal eller konflikter i sin vardag?
– Konflikter sker ofta på strateginivå. Alltså att man har olika åsikter om sättet man ska använda för att tillgodose intressen och behov. Så ett viktigt steg är att istället backa ett steg och fråga vilka behov som alla inblandade vill ha tillgodosedda. Med behov menas i NVC något som alla människor delar. Sådant som frihet, gemenskap, respekt, samarbete och att bli sedd och hörd. När vi kan mötas där kan vi plötsligt öppna upp för hur vi ska agera, så länge vi ser att det sätt vi väljer verkligen tar hänsyn till de allra viktigaste behoven i den här specifika situationen.

Du hittar Friare Livs böcker här, läs även bloggen.

Nyhetsbrev

Tack, vi hörs!

Tyvärr gick något fel.