London Book Fair 2012: Ingen kan sälja dina böcker som du!

Här är Publits trendspaning från årets bokmässa i London: nästan alla pratar om D2C.

D2C står för direct to consumer och innebär att förlag och författare kopplar sig förbi återförsäljarledet för att i stället själva odla en relation med bokkonsumenten.

American Association of Publishers rapporterar att direktförsäljning står för mellan sju och tio procent av amerikanska förlags intäkter, en rapport från Analysföretaget Aptara (smakprov) tyder på att tendensen är ännu tydligare när det kommer till eböcker, för de 1300 intervjuade förläggarna står direktförsäljning i genomsnitt för 25 procent av alla eboksrelaterade intäkter.

I statistikens förgrund finns det också gott om enastående exempel på framgång; J. K. Rowling höll på eboksrättigheterna till Harry Potter-serien tills dess att hon släppte alla sju böckerna på egna sajten pottermore.com; förlagshuset McSweeney's iPhone-app har rönt stor framgång och svenska Harlequin står ensamt för nära tio procent av den svenska eboksmarknaden, trots att eller tack vare att de än så länge bara säljer via den egna sajten.

Att förlag orienterar sig mot slutkunden är förståeligt, särskilt i den anglosaxiska världen Amazon kräver allt större rabatter (färskt exempel). Men bättre marginaler är inte den en enda anledningen att koppla förbi återförsäljarledet. I en bransch som kretsar allt mer kring analys av data är det också viktigt att äga kunden. Att få tillgång till konsumtionsmönster blir en konkurrensfördel och det är bara den som håller i transaktionen som har sådan information.

Det finns fler goda anledningar att sälja direkt till slutkund: Givet att förlag och upphovsmän har rätt verktyg kan de etablera närvaro där läsare finns och diskuterar böcker, vilket oftare är på sociala nätverk än på traditionella bokhandelsplatser. Det börjar bli en vedertagen sanning att rekommendationer, gärna av vänner, är det mest kraftfulla sättet att driva bokförsäljning.

Men som the Wolf säger i Pulp Fiction: "Just because you're a character doesn't mean you have character". Eller överfört till föreliggande ämne: Bara för att man förstår att direktförsäljning är en bra grej är det inte säkert att man har vad som krävs för att lyckas.

O'Reilly är bäst i klassen när det gäller direktförsäljning, och för den som köper deras böcker blir framgångsreceptet tydligt. Elektroniska och fysiska manifestationer av en och samma titel presenteras integrerat med varandra och köper man den ena blir den andra rabatterad. Dessutom märks en noggrannhet kring metadata; enkla små saker som att författare presenteras enhetligt bara funkar (vilket tyvärr sällan är fallet på andra webbplatser där böcker säljs). Själva köpupplevelsen också väldigt väldesignad; man slussas inte till tredjeparts-lösningar för kortköp eller fakturering, hela processen ägs av O'Reilly.

Men alla har inte samma muskler som O'Reilly lyckats bygga. Eller som Business 2.0 en gång uttryckte saken: "O'Reilly has built a multimillion-dollar business on a series of wish-I'd-thought-of-that ideas."

Publits vision sen start har varit att skapa verktyg som gör det möjligt för alla och envar att bli riktigt bra på D2C. Lite hårdraget kan man nästan säga att vi tvingats bli bra på behovstryck och eboksdistribution just i det syftet. (Se det som en bonus att vi också aggregerar mot en lång rad distributörer och återförsäljare).

Därför är vi barnsligt glada över det stora intresset kring vår widgetshop. För trots att det finns en och annan liknande lösning för antingen eböcker eller behovstryck så verkar Publit fortfarande vara ensamt om en integrerad shop, redo att bädda in på exempelvis Facebook. Så när inte ett utan två av världens största och mest anrika förlag bokar möte för att höra mer om vår widgetshop, då tar vi det till intäkt för att vi är på rätt spår.

Att vi nu lägger sista handen vid en mobilanpassad version av widgetshoppen känns också helt rätt i sammanhanget, för den som menar allvar med D2C måste förstås finnas i luren också.

Nyhetsbrev

Tack, vi hörs!

Tyvärr gick något fel.