Lust att läsa i telefonen?

I dagarna lägger Hanna Gimstedt och Sara Wåglin fram sin kandidatuppsats i förlags- och bokmarknadskunskap vid Lunds universitet. Igår fick vi träffa dem tillsammans med Anne Ekberg och Pelle Andersson på Ordfront förlag. Sara och Hanna har låtit en referensgrupp läsa två av de Ordfront-titlar som via Publit gjorts tillgängliga på iTunes-store, för att undersöka "den skönlitterära läsupplevelsen med iPhone som materiell textbärare".

Läs den!

Trots att de i stort sett kommer fram till att läsning på telefon – åtminstone när det gäller längre texter – aldrig kan konkurrera med pappersboken, hade vi ett långt och inspirerande samtal om hur man skulle vilja ta e-boken vidare.

En av flera slutsatser var att många läsare stör sig på e-bokens försök att efterlikna sin papperskusin. En sann "e-bok" borde låta läsplattans ständiga uppkoppling bidra till nya dimensioner i läsupplevelsen. Det tror vi också. För att citera Al Jolson i The Jazz Singer, en av världens första ljudfilmer: "You ain't heard nothing yet". Det vi kallar e-böcker idag har förmodligen mycket lite gemensamt med vad som komma skall. Interaktiva romaner har förstås funntits länge, men Mifiction gör interaktiva e-böcker just för läsning på telefon. Vore intressant att se vad bokälskarna i Sara och Hannas undersökning skulle tycka om en sån här läsupplevelse!


Nyhetsbrev

Tack, vi hörs!

Tyvärr gick något fel.