Mission accomplished

Igår var vi på Vinnova för att slutredovisa CICO, det projekt som vi inledde förra våren. Vinnova är alltså den statliga myndighet som sorterar under näringsdepartementet och som har till uppgift att ge startgas åt innovatörer i småföretag.

På en dryg timme sammanfattade vi i rask takt hur vi gått till väga för att realisera den vision vi uttryckte i projektansökan; att bygga en infrastruktur som i ett och samma system hanterar behovstryck, skanning, konvertering och distribution av eböcker till slutkund. Ett system som på sikt även ska kunna hantera ljudböcker.

Vi fick också tillfälle att visa det nya gränssnitt som kommer låta er användare själva hantera konvertering och publicering av eböcker lika enkelt som ni idag hanterar behovstryckta böcker. I och med att detta gränssnitt rullas ut senare i höst är CICO - efter tusentals mantimmar - avslutat. Vårt samröre med Vinnova fortsätter dock, under den närmaste tiden i det projekt som går under arbetsnamnet app-appen; ännu en expedition in i okänt territorium, som förhoppningsvis kommer sluta med Publit-genererade förlagsappar i världsklass.

Stay tuned.

Nyhetsbrev

Tack, vi hörs!

Tyvärr gick något fel.