Nytt på Publit: Om Essäer

Martin Ackerfors läser litteraturvetenskap vid Linköpings universitet. På delkursen Essäer och essäism fick klassen i uppgift att skriva essäer om essäkonsten. Resultatet blev så intressant att Martin tyckte det vore synd att inte göra något med materialet. Efter en kort övertalningskampanj hade han övertygat nästan alla klasskamrater om låta sina texter ingå i antologin Om Essäer. Kursläraren bidrog med ett förord. Strax innan jul publicerades boken på förlaget Nätverk för litteraturvetare - egentligen en samlingsplats på webben.

Vad var din drivkraft att ge ut Om Essäer?
– Bara att jag tyckte det kunde vara roligt. Jag hade gett ut ett antal böcker förut - med hjälp av den amerikanska tjänsten Lulu.com. Så jag visste att det var görbart. Dessutom är det ingen större risktagning rent ekonomiskt - säljer jag bara 40 exemplar så har jag tagit hem mina kostnader.

Hur kom det sig att du bytte från Lulu till Publit?
– Jag skriver rollspel tillsammans med ett gäng andra entusiaster samlade på Kaleidoskop. Vi har tidigare gett ut fyra av våra rollspel via Lulu. Sen under hösten 2009 var det några medlemmar på forumet rollspel.nu som också var vana Lulu-användare men som hade börjat använda Publit, och som verkade tycka att det var ett gångbart alternativ.

Om Essäer

Det vore spännande att höra hur du uppfattar Publit i jämförelse med Lulu!
– Publit vinner faktiskt på flera fronter. Först och främst håller era böcker mycket högre kvalitet - med Lulu är min erfarenhet att man aldrig kan vara riktigt säker på hur de skär böckerna. Sen är förstås leveranstiderna betydligt kortare med Publit, eftersom ni trycker i Sverige. Och för det tredje så håller ni bättre priser - trots att ni har en publiceringsavgift vilket Lulu inte har. Det är framför allt frakten som gör att det blir väldigt dyrt att beställa böcker från Lulu.

Det var roligt att höra, vi sträcker på oss! Vad har du nu för planer för Om Essäer?
– Jag har inte hunnit göra någon marknadsföring direkt, men den recenseras i skrivande stund av Östgöta-Correspondenten, så jag räknar med en del uppmärksamhet framöver!

Nyhetsbrev

Tack, vi hörs!

Tyvärr gick något fel.