Publit söker UI-designer

Publit bygger världens bästa publiceringstjänst för böcker i alla format. Vi vill återuppfinna en hel industri genom att utveckla funktionalitet för proffs, med en tonalitet och känsla för detaljer som låter oss tävla med de bästa konsumentprodukterna. Nu söker vi en UI-designer som likt vi själva brinner för att skapa den perfekta användarupplevelsen.

Att ge ut böcker är en uttrycksform i sin egen rätt, en skön konst som kräver en hel uppsättning färdigheter. Publit vill vara för förläggaren vad skrivarlyan är för författaren och vad ateljén är för målaren. En avskalad plats där allt finns inom räckhåll men inget står i vägen för huvuduppgiften. En verktygslåda i ständig utveckling, alltid i harmoni med sina användare. En plattform för ett växande Publit-community av nya kreatörer, men också en nyckelspelare för den traditionella bokbranschens omställning till en digital och on-demand-baserad ekonomi. Vårt mål är enkelt: Det ska vara lika lätt att ge ut en bok som att publicera en bloggpost och det ska kännas kittlande spännande att varje morgon logga in på Publit för att se hur det går.

Vår vision

Bokbranschen har rullat i samma hjulspår sedan hundratals år men är nu mitt uppe i en förändringsprocess som kommer leda till ett mer spännande och dynamiskt kulturellt landskap. Vi tror på litteraturens inneboende kraft och vill fungera som barnmorskor för att bidra till en värld där ständigt fler röster gör sig hörda.

Vad vi gör

Vi är övertygade om att det gamla sättet att ge ut böcker, med överupplagor som måste makuleras och med höga inträdeströsklar, håller på att ersättas av ett nytt paradigm. Ett miljömedvetet, nyfiket, experimentellt förhållningssätt till bokutgivning där Publit spelar en aktiv roll. För det bästa sättet att förutspå framtiden är att uppfinna den.

Vi är inte en i mängden utan vill återuppfinna en hel industri genom att utveckla funktionalitet för proffs, med en tonalitet och känsla för detaljer som låter oss tävla med de bästa konsumentprodukterna. Vi uppfattas ofta som bransch-förändrare, en aktör som går före och stakar ut vägen. Det är en position vi tagit och som vi varje dag försvarar genom att ständigt utveckla synen på vad vi gör och varför.

Hur vi gör det

Steve Jobs sa det bäst: “Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works”. Enligt den definitionen är design en aktivitet snarare än en roll, ett verb som genomsyrar allt vi gör och som involverar samtliga medarbetare. En process som sträcker sig från tidiga utforskande faser av strategisk planering och research, till konceptuell prototyputveckling, testning och förfinad implementation.

I ett produktbolag som Publit är det i högsta grad en distribuerad process: Vi har en VD med erfarenhet av att utveckla molntjänster med miljardomsättning. En grundare som ägnar sig på heltid åt strategisk affärsutveckling; en annan som är grafisk formgivare och vår creative director, och en tredje som är vår produktchef. Vi har en före detta utvecklare – tillika vår förste anställda – som är chefsarkitekt och en annan – vår andra anställda – som i egenskap av scrum-master ser till att hålla teamen på rätt kurs. Vi har en professionell styrelse med djup kännedom om vår bransch och inte minst så har vi två tvärfunktionella produkt-team som arbetar metodiskt med att odla kunskapen om våra användares behov, med att testa och utvärdera prototyper och med att skräddarsy marknadsföring riktat mot olika användarsegment.

Alla dessa personer samverkar för att säkerställa att vi hela tiden löser rätt problem. I många bemärkelser är vi alltså ett extremt väloljat företag, vilket också visar sig i att det går väldigt bra för Publit. Idag används tjänsten av mer än tusen utgivare; allt från traditionella förlag till myndigheter, byråer och självpublicister, och vi är även på väg ut på flera internationella marknader.

Du kommer in i bilden

Vår designprocess må involvera snart sagt varenda medarbetare på Publit, men det betyder inte att alla ansvarar för allt. Publits gränssnitt sträcker sig från den webb som utgör vår kommunikationsplattform, till analys-dashboards och cms-vyer i vår webb-app, till de API:er våra partner förlitar sig på för att bygga egna tjänster ovanpå Publit. Att skapa en samlad enhetlig känsla i alla dessa möten med Publit kommer ytterst att vara ditt jobb.

Vi tror att du kan hjälpa oss att växa ur garaget genom att vara den där personen som får oss att stanna upp och gå tillbaka till ritbordet tills varje lansering känns absolut helgjuten. Vi tror att du med närmast religiös glöd brinner för att skapa den perfekta användarupplevelsen. För att vi själva älskar riktigt bra gränssnittsdesign, och för att vi inte har råd att ta genvägar när Publit nu är på väg ut i världen.

Vi tror att du är en eftertänksam kommunikatör som förmår kanalisera alla goda idéer och omsätta dem i enhetlig design som genomgående kommunicerar allt det Publit står för. Vi tror du har den där je-ne-sais-quoi-kvalitén som gör att allt som passerar dina händer transformeras till någonting bättre än man vågat drömma om. Vi tror helt enkelt att du har förbannat god smak.

Du är också en skicklig och erfaren hantverkare som brinner för sitt yrke. Du kanske har en utbildning i ryggen eller kanske är du självlärd, men i vilket fall har du aldrig slutat studera. Du spenderar troligtvis alldeles för mycket tid på sajter som Little Big Details eller Uplabs och du samlar ständigt på en bank av designmönster. Du har hittat ditt kall, och du delar vår övertygelse om att vi håller på att förändra världen tillsammans, pixel för pixel.

Vad du kan och vad du kommer göra

Du kanske tänker på dig själv som frontenduvecklare med ett brinnande intresse för interaktionsdesign och grafisk formgivning, eller som UX:are som inte kan hålla sig från implementations-stadiet. Vi tänker på dig som UI-designer och tror aldrig du kommer sluta överraska oss, men här är ett axplock av vad vi vet att du har:

  • Förmåga att omvandla konceptuella idéer och hypoteser till wireframes och slutgiltig design.
  • Goda kunskaper om responsiv och adaptiv design.
  • Vana att arbeta i Adobe Suite, Sketch, Keynote eller motsvarande.
  • Goda kunskaper i HTML, CSS samt gärna JS.
  • Väl utvecklad förmåga att argumentera för designval samt att skapa guidelines för frontend-utvecklare.

Du kommer arbeta nära produktchef och fungera som brygga mellan creative director och utvecklings-team. Du kommer frottera dig med våra användare för att i grunden förstå deras behov, och du kommer lägga sista handen vid all design innan vi ger grönt ljus för lansering. Du kommer vara en nyckelperson för vår framgång, ett ansvar du villigt axlar, men du är samtidigt en lagspelare som förstår att det samma gäller oss alla i ett så här litet företag, från backendprogrammerare till marknads- och support-arbetare.

Så är det att jobba hos oss, och så ansöker du

Trots ett flertal emissioner, en externt tillsatt VD och en professionell styrelse fortsätter vi i högsta grad att vara ett entreprenörsdrivet företag och vi är fast övertygade om att vi aldrig blir bättre än summan av de anställdas energi, inspiration, driv, trygghet, kreativitet och arbetsglädje. Publit är fantastiskt tack vare att vi knappt tjugo personer som idag jobbar här är fantastiska. Vi tror på lugn målmedvetenhet över hetsiga spurtar och det har alltid varit självklart att stötta våra anställda med friskvårdsbidrag, liksom att vara en kollektivanstluten arbetsplats.

När vi ska växa låter vi det ta tid, vår rekryteringsprocess kan nog upplevas som omständlig och det tar sällan färre än fem intervjuer innan en rekrytering går i lås, men resultatet är ett dreamteam som trots att det växer behåller en intim känsla av samhörighet och gemensamt uppdrag. Vi hoppas att du vill bli en av oss, om du känner dig kallad så hör av dig till vår produktchef på hannes@publit.se.

Nyhetsbrev

Tack, vi hörs!

Tyvärr gick något fel.