Kungliga bibliotekets guide: så anger du tryckinformation om din bok

Vi vet att det kan vara krångligt med placering av ISBN, formulering i kolofonen samt vilken information som egentligen bör anges i boken. För att underlätta beskrivningen av böcker i Libris och därmed åstadkomma ett bättre slutresultat rekommenderar Publit och Kungliga Biblioteket följande:

 • Redovisa tydligt utgivaren/förlagets namn, utgivningsort och utgivningsår i boken.
 • ISBN bör anges i bokens inlaga. Helst på titelbladets baksida samt på bakre omslaget. OBS! När utgivare/förlag ansökt om eget ISBN hos ISBN Sverige är det viktigt att utgivarnamnet som redovisas i boken överensstämmer med det namn som registrerats i ISBN-registret.
 • Ange gärna information om författaren i boken. T.ex. födelseår och yrke/verksamhetsområde. Det underlättar när katalogisatören ska identifiera författaren (för att hålla samman författarens verk eller hålla isär olika författare med samma namn).
 • Om boken ingår i en serie bör uppgiften om serien utformas på ett enhetligt sätt. D.v.s. ange exakt samma serietitel i varje bok som ingår i serien.
 • För översättningar bör originalspråk och originaltitel anges.
 • Titelsidan är viktig! Det är titelsidan Kungliga biblioteket framför allt utgår ifrån vid sin beskrivning. Ange alltid titel, eventuell undertitel samt författare på titelsidan.  Exempel på hur man kan ange utgivningsort, förlag och utgivningsår

  Ange på titelsidan:
  Stockholm
  Rävens förlag
  2020

  Ange någonstans i boken (t. ex. på titelbladets baksida):
  Utgiven av Rävens förlag, Stockholm, 2020

  Utgiven 2020
  Rävens förlag
  Stockholm

Vi hoppas att detta hjälper dig på din väg mot publicering!

Nyhetsbrev

Tack, vi hörs!

Tyvärr gick något fel.