Kollaborativt bokprojekt ska förlösa kraften i teamet och individen

Ibland är det bästa sättet att förutspå framtiden att faktiskt uppfinna den själv. Vi har träffat en av medgrundarna till The Book of Collaboration för att lära oss om projektet och vilken roll Publit kan komma att spela.

När Anna Gullstrand utbildade sig på Hyper Island i början på 00-talet var samarbete och självorganiserade team i fokus. Drygt ett decennium senare jobbar fortfarande många företag i väldigt traditionella organisationer och team-konstellationer, vilket i sin tur medför att mycket engagemang och kreativitet går förlorad. För att råda bot på detta startade Anna, tillsammans med medgrundarna Åsa Silfvergren och Roger Sjöström, ett kollaborativt bokprojekt som ska resultera i en serie handböcker med verktyg och processer som förlöser kraften i teamet och individen.

Projektet går under namnet The Book of Collaboration och är tänkt att täcka ämnen som neuroledarskap, teamutveckling, facilitering och självledarskap. Med hjälp av en Kickstarter-kampanj har gruppen som mål att samla in 350 000 kr för att täcka de startkostnader som uppkommer i samband med redigering, projektledning, redaktörsarbete, formgivning, marknadsföring och publicering. Hittills har projektet samlat in över 100 000 kr.

I ett pressmeddelande berättar grundarna att: “Processen är öppen, fullt transparent och fokuserar på samarbete och självledarskap. Fram till idag är över 525 personer från 40 olika länder engagerade i rörelsen, genom grupper på Facebook och i fysiska möten och workshops. De är förenade av tron på att vi människor kan skapa en lyckligare och mer hållbar värld, för oss själva och kommande generationer.”

Anna Gullstrand har under flera år hjälpt företag att ömsa skinn i digitaliseringsprocesser, och har bakgrund från välkända teknik- och mediabyråer. I dagsläget håller hon föreläsningar och workshops om digitalisering och ledarskap. De täcker alltifrån digitala trender, vilken effekt de får på samhället, företagen och människan till; vilken företagskultur, vilket ledarskap och vilka metoder som behövs för att kunna driva arbetet med digitalisering framgångsrikt. Viktiga komponenter som förenas i The Book of Collaboration.

När vi träffar Anna berättar hon att idén grundar sig i ett behov av att skapa hands on-material som främjar teamwork, samarbete och samskapande. Paketeringen är mindre viktig och behöver inte vara låst till ett särskilt format – t. ex. en bok. När projektet är igång är det tänkt att vem som helst, från vilken del av världen, ska kunna ansluta sig och bidra med sina respektive kompetenser inom kollektivet. En grafisk profil och samarbete inom nätverket sätter en kvalitetsstämpel på innehållet.

Precis som att vi på Publit är övertygade om att det gamla sättet att ge ut böcker håller på att ersättas av ett nytt paradigm, sökte Anna och medgrundarna en aktör med ett nytt förhållningssätt till bokutgivning som kunde ge dem verktyg att arbeta gränsöverskridande med deras budskap.

För projektgruppen var det givet att de själva skulle agera förlag och äga processen. De bestämde sig för att sälja böckerna som POD och avända en plattform för distribution och direktförsäljning.
– När vi bestämde oss för att sätta igång väcktes förstås frågor som “vad är ett förlag?” och “vad köper man egentligen för tjänster?”, berättar Anna. Förlagen har alltid bistått med marknadsföringskrafter och hjälpt författare med redigering, formgivning och försäljning. Den traditionella marknadsföringen sköter de fortfarande bra, men det går inte längre att begränsa sig på det viset och förlita sig på det att det räcker. Om man har fördelen att kunna ta hjälp av ett stort kontaktnät, och starta en Kickstarter som vi gjort, blir plötsligt förlagens funktion utspelad.

Även om förlagen fortfarande fyller en viktig funktion behöver de ta sig en rejäl funderare, kanske till och med omdefiniera sitt erbjudande, menar Anna. Kunderna är mindre intresserade av formatet, desto mer av berättelserna de förvaltar. Därför bör nyckelfrågan vara hur de bäst når ut med sina berättelser i dagens digital värld. I grunden är man kanske inte tillräckligt kundfokuserad. Men förlagen behöver förstå sin nya roll i ekosystemet.

En naturlig följdfråga är förstås: vad kan man göra för att vara mer medveten?

– Att branschen blir tagen på sängen då ett företag som Storytel köper Norstedts och Mofibo tyder på att man inte har ifrågasatt sina föreställningar om hur branschen fungerar och vad kunderna vill ha. Man agerar utifrån gamla förhållningssätt och övertygelser om världen och hur den fungerar. Något som i sin tur tyder på att man förmodligen inte har varit nyfiken och heller inte utvecklat nya möjligheter som tilltalar läsaren i tillräckligt snabb takt.

book-of-collaboration

Stötta projektet och läs mer här.

Nyhetsbrev

Tack, vi hörs!

Tyvärr gick något fel.