Jonas Söderström: "Jag visste att jag kunde producera boken själv"

När Jonas Söderström hade en bokidé vände han sig först till förlagen, men stötte snabbt på patrull. Jävla skitsystem! gavs istället ut via Publit och boken har sedan dess sålt i flera tusen exemplar och utkommer snart i en ny eboksutgåva. Vi har pratat med en användare som varit med sedan Publits begynnelse för att höra hans berättelse och hur han ställer sig till förlagsverksamhet och egenutgivning.

Varför började du använda Publit och vad ville du uppnå?
– Jag började använda Publit eftersom jag inte hittade ett förlag som ville ge ut min bok. Managementförlaget sa "jätteintressant, men vi ger inte ut datalitteratur". Dataförlaget sa "jätteintressant, men vi ger inte ut managementlitteratur".

När jag sedan insåg att andra förlag förutsatte att jag både skulle sköta all marknadsföring och ta alla affärsrisker själv, så kände jag "vänta – vad tillför då ni som förlag egentligen? Varför ska jag dela förtjänsten med er?". Eftersom jag är gammal formgivare visste jag att jag kunde producera boken själv. Och förlagen hade ingen koll på marknadsföring i sociala medier. Då kom jag att tänka på Publit.

Hur använde du Publit och på vilket sätt kunde Publit hjälpa dig?
– Jag hade träffat Hannes tidigare och han hade berättat om idén. Då slog det mig att en bok som handlade om det modernaste i vår arbetsmiljö naturligtvis skulle produceras på det modernaste sättet: print on demand.

En av fördelarna med Publit har varit att kunna se försäljningen i realtid. Det har varit roligt att direkt kunna se vilken effekt en bloggpost, en föreläsning eller en intervju i någon tidning har på försäljningen.

Skulle du rekommendera Publit för någon? I sådana fall, för vem och varför?
– Jag har rekommenderat Publit många gånger för de som vill ge ut en bok men som inte får gehör från något förlag. Förlagen är ju lite efter i sin affärsmodell. Traditionellt behövde man förlagen för fyra saker: kvalitetskontroll från förlagsredaktörer, den tekniska produktionen, kapital för den initiala investeringen och marknadsföring. I dagsläget kan ju ytterst få böcker räkna med någon egentlig marknadsföring från ett traditionellt förlag. Teknikutvecklingen har gjort det mycket lättare att producera ett bokoriginal rent tekniskt, på en acceptabel nivå. Desktop publishing är trettio år gammalt och många har lärt sig det tillräckligt bra för att producera ett bra resultat. Och med print on demand försvinner behovet av initialt kapital.

Då kvarstår förlagsredaktörernas kvalitetskontroll. Bra förlagsredaktörer har absolut ett värde, men man får väl säga att den allmänna höjningen av utbildningsnivån ändå gjort arbetet något mindre oundgängligt. På den facklitterära sidan har dessutom specialiseringen kommit så långt att många är experter på sitt område, mer än vad ett förlag kan erbjuda.

Visst finns det en nytta i att ha ett bollplank och en second opinion när man skriver (till och med en tredje och en fjärde), men i dagens nätverkssamhälle finns feedback oftast väldigt lättillgängligt. Det blir möjligt att testa idéer i sin blogg först för att se vilken respons det ger. Den nya upplagan av boken (Jävla skitsystem!) innehåller flera inslag som varit tidigare bloggposter. Vissa delar som publicerades på bloggen visade sig inte hålla måttet och därför finns de heller inte med i den reviderade versionen.

Jag tror i och för sig att förlagen kan ha nya uppgifter att fylla, men att de inte riktigt hittat dem ännu.

Varför väljer du nu att ge ut boken på förlag?
– När jag publicerade första utgåvan via Publit brydde jag mig inte ens om att hitta på något namn på ett eget förlag! Möjligen har det påverkat en del potentiella läsare som fortfarande ser ett förlagsnamn som en kvalitetsstämpel.

Att boken nu ges ut på ett traditionellt förlag beror ursprungligen på att jag ville få ut den som billig massmarknadspocket. Den enda nackdelen med print on demand som jag märkt är att styckepriset i princip är oförändrat även vid större upplagor. Det blir svårt när till exempel en organisation hör av sig för att de vill köpa 100 eller 200 ex och förväntar sig en rejäl rabatt.

Då var tanken att jag bara skulle göra någon enstaka uppdatering i boken och köra pocket. Men sedan insåg jag att jag behövde utveckla innehållet ganska rejält på ett par områden. Då tyckte förlaget att det var bättre att ge ut boken som hardcover först och då tänkte jag “vi testar”. Det betyder också att jag får prova en kanal som jag upplever att print on demand inte riktigt har nått: de traditionella boklådorna. Det ska bli intressant att se vad reaktionerna blir, sen kanske det blir en pocket. Men jag har två andra böcker i produktion och åtminstone två till i huvudet. Jag är ganska säker på att de kommer att komma på Publit först.

Jag är oändligt tacksam för att Publit finns, annars hade jag inte kommit så här långt. Och det har varit roligt att ett tag ha haft Sveriges mest sålda print on demand-bok alla kategorier!

Foto: Lars Lundqvist

Läs mer om Jonas utgivning på hans hemsida.

Nyhetsbrev

Tack, vi hörs!

Tyvärr gick något fel.