CFO som vurmar för internationell etablering och expansion

Det gamla sättet att ge ut böcker håller på att ersättas av ett miljömedvetet, nyfiket, experimentellt förhållningssätt. Publit är en nyckelspelare i den traditionella bokbranschens transformation till en digital och on demand-baserad ekonomi. Den omställningen kräver en mängd färdigheter och ett specifikt mindset, inte minst inom ekonomi, business control och entreprenörskap. Det är där du kommer in.

Som CFO på Publit hamnar du mitt i händelsernas centrum i ett snabbväxande entreprenörsdrivet tillväxtbolag med både operativa och finansiella ägare. Hos oss får du en nyckelroll i fortsatt expansion, både i Sverige och internationellt.

Vad vi söker

Det vi letar efter är en affärsorienterad person som kan det här med redovisning och business controlling. Du går igång på att leda och utveckla alla områden inom ekonomifunktionen som en del av en kärnaffären; rapportering, analys, business controlling och annan administrativ verksamhet inom bolaget – allt i nära samarbete med vår ekonomichef som ingår i ditt team. Du rapporterar till VD, sitter i ledningsgruppen och har en tydlig roll både vad det gäller strategiskt beslutsfattande och i den dagliga verksamheten.

Du är beredd att sätta dig in i verksamhetens behov inklusive ekonomifunktionens alla delar. Tillsammans med vår ekonomichef, VD och den övriga ledningsgruppen tar du fram affärsnära processer och verksamhetsanpassade rutiner. Du kommer också att jobba i kärn-teamet med att förädla affärsmodeller och ser ekonomifunktionen som en del av bolagsvärdet. Publit är ett litet bolag där man behöver kunna bidra på flera nivåer – en flexibel och generös kavla-upp-armarna-attityd är därför ett måste.

SKICKA ANSÖKAN

Ansvarsbeskrivning i rollen som CFO

 • Du arbetsleder och har huvudansvar för ekonomifunktionen i alla beståndsdelar: redovisning, bokslut, rapportering, uppföljning och budgetering. I det arbetet ingår också kravställning av systemstöd för ekonomifunktionen
 • Du vidareutvecklar arbetsprocesser, struktur och organisation inom ekonomifunktionen samt ekonomipåverkande processer för bolagets alla funktioner
 • Du tillför ett starkt fokus på business control i bolaget inklusive affärsupplägg/priskalkylering och KPI:er för att skapa bra beslutsunderlag
 • Du agerar ekonomiskt bollplank till CEO/COO samt hanterar finansieringsfrågor, bereder och följer upp investeringsärenden inklusive extern finansiering
 • Du arbetar nära produktteamet för att säkerställa att produkten lever upp till våra och marknadens finansiella krav och specifikationer
 • Du sätter upp och kravställer juridisk och finansiell struktur för nationell och internationell expansion

Den vi söker har ...

Minst 5-7 års relevant arbetslivserfarenhet inom redovisning, business control, ledningsgruppsarbete och har haft en ledande position som CFO eller motsvarande. Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av tillväxtbolag som gjort eller gör en motsvarande resa. Du ska ha bevisad ledarskapsförmåga. Vi värdesätter om du har erfarenhet från förlagsbranschen och/eller SaaS-bolag samt erfarenhet av kravställning av systemstöd/implementering. Har du dessutom tagit in extern finansiering, inklusive ägarkapital, är det extra meriterande.

Utbildning/kompetens

 • Akademisk examen med inriktning på ekonomi eller motsvarande
 • Behärskar Officepaketet, specifikt Excel, mycket väl
 • Visma.net-kunskap är meriterande
 • Utbildning/kompetens inom styrelsearbete är meriterande
 • Erfarenhet från olika typer av finansieringsupplägg är meriterande

Personliga egenskaper

 • Entreprenöriell och kvalitetsinriktad
 • Mycket god samarbetsförmåga, bra på att delegera och ge andra ansvar
 • Modig och engagerad
 • Nyfiken med ledarskapsförmåga
 • Målmedveten
 • Ansvarstagande för den egna insatsen i laget – vara beredd att göra insatser där det behövs för att nå de övergripande målen
 • Hög integritet. Du måste kunna driva dina frågor i en miljö som präglas av entreprenörskap och ständig framåtrörelse.

Skicka din ansökan till Xerxes Malekani, VD på xerxes@publit.se eller gå till formuläret genom att klicka på knappen nedan. Om du har några frågor om tjänsten är du även varmt välkommen att ringa Xerxes på 073-3102008.

ANSÖK DIREKT

Nyhetsbrev

Tack, vi hörs!

Tyvärr gick något fel.