Hållbarhet på Publit

Hållbarhet är viktigt på Publit. Så viktigt att det är en del av vår vision: “Vi vill främja en värld där alla har möjlighet att skriva, publicera och läsa böcker. Bokutgivning ska vara enkelt och hållbart.“

Så vad menar vi då med hållbart? Många tänker nog först och främst på miljö och klimat när man tänker på hållbarhet. Men det är så mycket mer än så. När vi har gjort vårt hållbarhetsarbete på Publit så har vi utgått från de mål som FN satt upp, vilket innebär att vi aktivt arbetar med att uppfylla FNs globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030 (Sustainable Development Goals, SDG). Dessa mål har fått vägleda oss i vårt arbete. Publit är medlem i UN Global Compact vilket, förutom målen i Agenda 2030, även binder oss till att jobba med de 10 principer som de satt upp.

Vi är en inkluderande arbetsplats präglad av respekt för allas olikheter. Vi tror att människor mår bra av att fatta egna beslut i frågor som berör dem och strävar därför efter en självstyrande organisation. Vi jobbar för att vår tjänst ska kunna användas och vara tillgänglig för så många som möjligt och fattar designbeslut utifrån dessa grunder.

Hållbarhet för oss är också att hålla litteraturen levande. Vi gör det ekonomiskt hållbart att tillgängliggöra litteratur utan att behöva binda kapital. Digitala böcker och behovstryck är dessutom lösningen på att inte slösa med resurser i onödan.

En hållbar värld innebär ett gemensamt ansvar. Därför väljer vi samarbetspartners som delar vår syn på hur världens resurser bör förvaltas. Vi väljer så miljövänliga råvaror som möjligt och gör ekonomiskt hållbara val. Trots att vi verkar för att göra ett så litet avtryck på miljön och klimatet som möjligt, bidrar vi till planetens uppvärmning och miljöslitage. För att kompensera i möjligaste mån så klimatkompenserar vi genom ett samarbete med Vi-skogen. Vi använder självklart miljöcertifierade papper och transporter.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.

Nyhetsbrev

Tack, vi hörs!

Tyvärr gick något fel.