Vad är skillnaden mellan ett flödande och ett fast e-boksformat?

Vi får ofta frågor om e-böcker och standardformatet EPUB. I dagsläget finns det två versioner att välja mellan: EPUB2 och EPUB3. Båda går att få i flödande format men EPUB3 kan också göras i fast format. Här går vi igenom vilket format som lämpar sig bäst för vilken sorts läsning.

Vad menas med en flödande EPUB?
En flödande EPUB är en e-bok som anpassar sig efter skärmens storlek och programmet som boken läses i. Du känner igen en flödande EPUB på att typsnittets storlek kan varieras. Det är helt enkelt ett väldigt flexibelt format, som kan anpassa sig efter läsarens behov. Av den här anledningen kan en flödande e-bok variera ganska mycket i utseende.

Nedan visas tre olika versioner av Selma Lagerlöfs Troll och människor i Apple Books på en iPhone.

Med ett flödande format kan samma e-bok se väldigt olika ut beroende på vilka inställningar läsaren gör i programmet, vilken enhet som används och storleken på skärmen.


För- och nackdelar med flödande format
Den stora fördelen med flödande format är att den maximerar läsalternativ. Själva avsikten med formatet är att du ska kunna läsa boken oberoende av vilken skärm eller vilket läsprogram du använder. Det flödande formatet är också det som lämpar sig bäst ur tillgänglighetssynpunkt. För en person med lässvårigheter kan det vara avgörande att det går att öka storleken på texten, byta till en mjukare bakgrundsfärg eller välja ett typsnitt utan seriffer.

Men det som oftast är en fördel kan i vissa fall också vara en nackdel. För den som har lagt ner mycket tid på design och layout kan det vara frustrerande att det inte går att styra över innehållets placering, och att mycket av designen går förlorad.

Fast format
I en e-bok med fast format kontrolleras innehållet helt. Det bevarar, i likhet med en PDF, det exakta utseendet på inlagan. Det är huvudsakligen böcker som är rika på illustrationer eller bilder som lämpar sig i fast format, till exempel barn- och ungdomsböcker, kokböcker eller böcker inriktade på träning och hälsa.

Ovanstående böcker gör sig alltså bra i fast format, men eftersom det flödande formatet är bättre ur både tillgänglighets- och läsbarhetssynpunkt bör du som förlag tänka till innan du väljer det formatet.

Vad är skillnaden mellan en flödande EPUB2 och en flödande EPUB3?
Den senare versionen av EPUB, EPUB3, innehåller en hel del nya möjligheter. Utöver att den kan göras i fast format, kan den till exempel innehålla multimedia. Här kan ljud, video och interaktiva inslag läggas in.

En annan viktig skillnad mellan EPUB2 och EPUB3 i flödande format är att EPUB3 är det mer tillgänglighetsvänliga alternativet. I EPUB3 är exempelvis innehållsförteckningen gjord på ett sätt som gör boken mer lättnavigerad för någon som läser med ett så kallat skärmläsarverktyg, d.v.s. ett program som synskadade kan koppla ihop med boken och genom det få boken uppläst för sig. I EPUB3 är det även lättare att strukturera bokens själva innehåll så att skärmläsarverktyget kan presentera texten på ett överskådligt sätt för den som lyssnar på boken.


Sammanfattning
EPUB3 är framtiden. Formatet öppnar upp för många möjligheter, och när tillgänglighetsdirektivet börjar gälla är det EPUB3 som kommer att vara utgångspunkten. Även internationellt börjar EPUB3 bli den dominerande versionen av EPUB – av tillgänglighetsanledningar men också för att det går att göra mer med en EPUB3.

Anledningen till att EPUB3 ännu inte har tagit över helt, är att den än så länge inte har lika stor spridning som EPUB2. Det är fortfarande inte alla återförsäljare, program och läsare som kan hantera formatet. Vissa hanterar flödande EPUB3 men inte EPUB3 fast format och hos andra kan det vara tvärtom. Det här kommer troligen att förändras inom den närmsta framtiden. När tillgänglighetsdirektivet träder i kraft måste troligen alla möjliggöra distribution av EPUB3 i flödande format.

Om du har varit i branschen ett tag vet du att det länge har pratats om att det är dags för EPUB3 att ta över. Men nu när det trycker på från flera håll ser det ut som att det verkligen händer. Vid det här laget är det, äntligen, en oundviklig utveckling.

Nyhetsbrev

Tack, vi hörs!

Tyvärr gick något fel.