Inkarnation eller manifestation?

Just nu läser vi Priscilla Caplans bok Metadata Fundamentals for All Librarians. Det är intressant, för oss lekmän, att se hur väl våra tankemodeller stämmer överens med hur det är tänkt att man ska tänka kring detta med metadata. Mycket av Publits interaktionsdesign bygger nämligen på konceptet om följande tre abstraktionsnivåer; en titel är uppbygd av tre inkarnationer (POD, e-bok och ljudbok). Var och en av dessa kan i sin tur bestå av flera olika format.

Den internationella biblioteksorganisationen IFLA's "Functional Requirements for Bibliographic Records" har i stället fyra nivåer: Work, Expression, Manifestation och Item. Översatt till vår modell skulle kanske item motsvara ett enskilt examplar av en tryckt bok, manifestation motsvara det vi kallar inkarnation och expression vår titel.

Great minds think alike ;)

Nyhetsbrev

Tack, vi hörs!

Tyvärr gick något fel.