Publit bryr sig om miljön!

Under maj kommunicerade Bokbranschens Klimatinitiativ några handfasta råd om hur förlag, bokhandlare och streamingtjänster kan arbeta för att minska sin klimatpåverkan. Råden riktar sig till tre olika aktörer: förlag, bokhandlare och streamingtjänster.

Bokbranschens Klimatinitiativs kartläggningar visar att största delen av miljöpåverkande utsläpp för fysiska böcker kommer från produktionsanläggningar och transport. En av rekommendationerna var att samarbeta med tryckerier som använder FSC-certifierat papper, vilket vårt tryckeri Exakta gör, men också att använda sig av grön el i sin verksamhet. Vilket glädjer oss eftersom vi på Publit precis är i processen att gå över från fossilfri el till grön el. 

Utöver dessa konkreta råd bidrar Print on Demand i sig själv med att minska påfrestningar på miljön och slöseri med resurser. Genom att använda Print on Demand i stället för traditionellt tryck skippas flera transporter i försörjningskedjan. En bok trycks och skickas direkt till slutkund eller bokhandel i stället för att dessförinnan passera ett lager som kräver miljöpåverkande resurser (som till exempel elektricitet och uppvärmning). Man trycker heller inte fler böcker än vad som faktiskt säljs och minskar därmed på antalet kasserade böcker. 

Vill ni veta mer om vårt hållbarhetsarbete? Klicka här.

Vill ni läsa mer om Bokbranschens Klimatinitiativ? Klicka här.

Nyhetsbrev

Tack, vi hörs!

Tyvärr gick något fel.