Print on Demand på den internationella marknaden

Blir man någonsin fullärd? Det tycker inte vi på Publit. Därför brukar vi bjuda in experter på olika områden för att hålla oss uppdaterade om bokbranschen. Vi bjöd in Carlo Carrenho för att prata om den internationella bokmarknaden och vilka trender vi kan förvänta oss på hemmaplan i framtiden.

Carlo, berätta lite om dig själv!

Jag har arbetat i 30 år inom bokbranschen både i Sverige och internationellt. Jag har arbetat som konsult för företag och organisationer som Dreamscape, Beletrina, Arabic Language Center och Meta Solutions. Tidigare har jag varit konsult för bland annat Bonnier Books New Markets i Tyskland, HarperCollins i USA och Livres Canada Books, samt olika brasilianska företag och organisationer som Somos Educação och det brasilianska nationalbiblioteket. Jag har även varit medförfattare till flera studier och rapporter inom publiceringsbranschen.

Som specialist inom bokhandeln har jag modererat och hållit föredrag vid evenemang som Digital Book World i USA, Kinas första världskonferens om digital publicering och Sydafrikas Digital Technologies Summit, samt bokmässorna i Frankfurt, London, Guadalajara, Buenos Aires, Sharjah, Rio de Janeiro och São Paulo.

Under mitt liv och min karriär har jag haft ständig internationell exponering. Jag har bott i USA och Skandinavien, och har regelbundet rest i affärssyfte till Europa, Latinamerika och Nordamerika. Jag har under tio år varit delaktig i att introducera Ingram (den anglosaxiska världens största Print on Demand-företag) i Brasilien. Sedan flytten till Sverige arbetar jag mest med digital utgivning. 

Hur ser man på Print on Demand internationellt?

Det beror på var i världen man tittar. Den första barriären för att börja med Print on Demand är ofta att förvärva själva teknologin för att kunna trycka, samt lära sig hur trycktekniken fungerar. I Sverige finns möjligheter som inte finns utomlands när det gäller tryckteknik för Print on Demand. Jag har många gånger sett exempel på marknader där Print on Demand aldrig kommer igång riktigt på grund av brist på kunskap. Den andra är, precis som här i Sverige, att få förlagen att förstå fördelarna med att komplettera sin utgivning med Print on Demand. Inte bara när det gäller titlar som inte längre finns i tryck. Det handlar också om att säkerställa tillgänglighet av frontlist-titlar för att slippa glapp i försäljningen. 

Pratar man om hållbarhet och Print on Demand internationellt?

Självklart pratar man om hållbarhet, framför allt på mässorna i Frankfurt och London, men jag upplever att miljöaspekter inte är lika viktiga utanför Skandinavien. Däremot har frågan om tillgänglighet blivit mer och mer viktig och är något som diskuteras på den internationella marknaden. 

Hur ser utvecklingen ut när det gäller digitala böcker på den internationella marknaden?

Det varierar mycket mellan marknaderna. Skandinavien är ju unikt när det gäller digital distribution. Man ser en tydligt uppåtgående trend sedan 2021. Under 2023 konsumerades 65% av alla böcker i Sverige digitalt. Man räknar med att ca 1 miljon hushåll i Sverige har en strömningstjänst. Den engelska marknaden växer och 2022 låg siffran på digitalt läsande på 15-20%, då främst e-böcker. Man ser också att ljudböcker börjar komma mer på den amerikanska marknaden. I Tyskland och Polen finns flera plattformar och där konsumeras ca 30% digitalt via strömningstjänster och med 10 gånger så stor befolkning som Sverige är det en stor marknad, anmärkningsvärt är dock att nästan 13% fortfarande lyssnar på ljudbok på CD i Tyskland. I södra Europa är det fortfarande e-böcker som är störst. 

Vad tror du kommer hända med Spotifys ljudbokssatsning internationellt?

Den utvecklingen kommer att bli spännande att följa! Bara två månader efter lanseringen i USA hade Spotify mutat in 15% av marknadsandelarna. Just nu håller de nog på att hitta en bra balans mellan a lá carte-försäljning och prenumerationer, unlimited eller begränsat, men så snart de hittar sin sweet spot så kommer konkurrensen att öka ytterligare. Förhoppningsvis kommer Spotify att öka det lyssnande läsandet överlag, vilket är välkommet då fler kan ta del av litteratur. 

Vilka länder tror du att Spotify kommer att vända sig till härnäst?

De spansktalande, portugisisktalande och tysktalande marknaderna, samt övriga engelsktalande marknader. Det kan nog dröja ett tag innan Spotify strömmar ljudböcker på den svenska marknaden.

Nyhetsbrev

Tack, vi hörs!

Tyvärr gick något fel.