Gör dig redo för tillgänglighetsdirektivet

   
Enligt EU:s tillgänglighetsdirektiv ska e-böcker publicerade efter den 28 juni 2025 vara tillgänglighetsanpassade. Syftet är att läsare med syn- eller läsnedsättning ska få bättre tillgång till litteratur genom mer lättnavigerade och stabila e-böcker. Låt oss hjälpa dig att bli redo.

Sommaren 2025 blir det krav på att alla nypublicerade e-böcker ska uppfylla vissa tillgänglighetskrav. De exakta specifikationerna är ännu inte definierade men eftersom de kommer att bygga på redan etablerade internationella standarder, kan du börja redan idag.

I samarbete med en certifierad konverterare kan vi hjälpa dig att skapa böcker som möter dessa redan etablerade standarder: beskrivande HTML, alternativtexter, länkade sidnummer, utökad metadata o.s.v. Om arbetet med att skriva alternativtexter känns oöverstigligt, kan vi hjälpa dig med det.

Mindre förlag kommer vara undantagna från direktivet, men då e-boken kommer att utvecklas mot att bli mer tillgänglig kan det trots detta vara lägligt att göra en del förändringar i sin konverteringsprocess. Här behöver det inte vara allt eller inget.

Första steget mot en mer tillgänglig e-bok är att se till att den uppfyller rekommenderade formateringar. Att utan handpåläggning konvertera en e-bok till EPUB med vanliga program som Pages, InDesign och Word, är tyvärr ofta inte tillräckligt för att boken ska fungera korrekt på alla plattformar och med alla tillgänglighetsverktyg. Via oss kan du beställa konvertering till en stabil, rätt formaterad EPUB2 eller EPUB3, och därmed komma en bit på väg mot en mer tillgänglig bok.

Hör av dig till oss om du vill ha hjälp med att konvertera dina böcker till tillgängliga e-böcker.

Låt oss hjälpa dig att vara beredd när tillgänglighetsdirektivet börjar gälla.

Här kan du läsa mer.

Nyhetsbrev

Tack, vi hörs!

Tyvärr gick något fel.