Sälj dina böcker själv!

Data is gold these days, skrev igår det amerikanska affärsmagasinet Forbes i en utförlig artikel om Publit och hur vi gör det möjligt för förlag att sälja sina böcker direkt till läsarna. Det är ett ämne som ligger oss varmt om hjärtat. Tidigare i höstas publicerade vi till exempel en liten bok om direktförsäljning, med den lika beskrivande som uppmanande titeln Sälj dina böcker själv. Vi fick väldigt mycket positiv respons på boken, bland annat i Svensk Bokhandel, som beskrev den som "ett brandtal för direkt­försäljning". Nedan följer de första två kapitlen.

Lär känna dina läsare och sälj dina böcker själv

Under några år har vi blivit itutade att alla världens böcker kommer att säljas av en handfull jättar. Vi har sneglat mot aggressiva amerikanska bjässar och duckat för asiatisk högteknologi. Men det som vi uppfattat som en oundviklig utveckling är plötsligt på väg att utmanas. Men inte i en tvekamp med andra megaföretag, utan av dess motsats: myriader av småbutiker, noggrannt utplacerade och fyllda med en handfull böcker vardera, direkt riktat till några få utvala läsare. För tänk om det inte är 1 butik som säljer en miljon titlar som är framtiden. Utan 10 000 butiker, eller 100 000 butiker, eller 1 000 000 butiker som säljer 100, 10 eller 1 titel som är framtiden. Ett finmaskigt nät av butiker, helt anpassade efter läsarna, som kontrolleras av de som står bakom innehållet.

Det vill säga du.

För vad händer om du kan sälja dina böcker själv? Tänk om du har 1000 butiker. Var skulle du placera dem? På din Facebook-sida. På dina författares hemsidor. På dina författares alla vänners bloggar. Du skulle kunna kontakta företag och organisationer med riktade butiker. Eller låta en specialtidskrift få dela på intäkterna om de placerar en butik på sin sajt.

Direktförsäljning är en revolution underifrån. Mot en svärm av gräshoppor slår den ensamme jätten i luften.

Vi hjälper dig att bygga butiken där du kan sälja dina böcker. Resten är upp till dig.

Kontrollera hela kedjan – Bli bättre och bättre

Direktförsäljning är varken nytt eller specifikt för bokbranschen. Det är faktiskt en av de allra äldsta försäljningsidéerna och sträcker sig över rad olika branscher. Trots det är grundtanken densamma: det här kan jag sälja själv. För helt oavsett vad som säljs så brukar skälen att sälja direkt till slutkunderna vara ganska likartade: fler försäljningsställen leder till ökad försäljning, färre mellanhänder leder till bättre marginaler, bättre kontakt med slutkunden leder till en fördjupad relation och mer kunskap om hur, var och varför de köper dina produkter.

Men det är först nu, med förbättrad teknik och en utbredd nätvana, som de storvulna visionerna går att realisera. Det är en utveckling som löper parallellt med etablerade försäljningskanaler och öppnar upp för ett helt nytt sätt att tänka kring hur vi utbyter varor och tjänster. Böcker passar perfekt.

För tio år sedan demokratiserade bloggarna det skrivna ordet på nätet. Kort tid senare följde film- och musikindustrin. Nu står förlagsvärlden på tur. Vem som helst kan ge ut en bok, vem som helst kan starta ett förlag.

Produktionskostnaderna har i och med tjänster som Publits försvun- nit nästan helt. Genom att sälja direkt tas nästa, avgörande steg. Som förläggare kan du nu även bli din egen återförsäljare. Där det är du som bestämmer var dina böcker ska säljas och hur mycket de ska kosta. Det är också du som håller kontakt med dina läsare – inte någon av de stora återförsäljarna. Du kan själv skräddarsy ditt erbjudande ner i minsta detalj.

Men det innebär inte att det är det enda sättet. Det finns ingen motsättning mellan att sälja böcker i fysiska boklådor, genom de etablerade näthandlarna eller i en mängd av egna bokbutiker utplacerade där läsarna finns. Direktförsäljning innebär att du kan lägga till fler butiker som säljer dina böcker, inte att sluta sälja böcker där de redan finns.

Det är upp till dig om du vill att dina egna butiker ska vara kärnpunkten i din bokförsäljning eller ett komplement till etablerade affärer. Prova dig fram. Se vad som fungerar för olika läsare och olika titlar. Men kom samtidigt ihåg att ett eget nät av butiker också kan användas som en löpande marknadsundersökning.

Med egna butiker kan du fråga dina digitala butiksbiträden om vem som kommer in och köper böckerna. Du kan kolla vilken butik, vilken tid, på vilken sajt som säljer mest. Du har möjligheten att skapa ett ekosystem där du kontinuerligt kan kolla hur dina böcker tas emot. Med ett eget nät av butiker kan du kontinuerligt prova och utvärdera nya författare, berättelser, format och affärsiddéer.

Det hela är egentligen ganska enkelt. Lär känna dina läsare och sälj dina böcker där de är. Om du kontrollerar hela kedjan så kan du prova dig fram, för att successivt bli bättre och bättre.

Nyhetsbrev

Tack, vi hörs!

Tyvärr gick något fel.