Vad pratar de om på FutureBook?

Förra veckan var Publit i London för att besöka förlagskonferensen FutureBook, som arrangeras av brittiska The Bookseller. Med sina 600 besökare är FutureBook den största europeiska konferensen om framtidens förläggande, i samma klass som amerikanska motsvarigheter som Tools of Change, Digital Book World eller Books In Browsers. Med sitt tydliga fokus på de stora engelska förlagshusen ger FutureBook en fingervisning om hur tankegångarna går i den brittiska bokbranschen. Men vad är det de säger egentligen?

Efter några konferenser på nacken är det lätt att känna igen återkommande manér och analyser. Ofta känns presentationerna som dyra kokböcker utan recept, där bildsköna kockar visar upp fantastiska anrättningar, men utan att berätta om varken råvaror eller tillagning. Det gör det alltför enkelt att suckande avfärda deras slutsatser som photoshoppade uppvisningsbilder, legitimerade genom ett rutinartat "det går så fort nu". Sådana kockar finns även här, i Queen Elizabeth II Conference Centre, ett stenkast från Themsen. Men här finns också någonting annat. Någonting som anas i bisatser och bland kaffekopparna i pauserna. Det handlar om ordval.

Om det hade varit någon annan av de många digitalkonferenser som vi med jämna mellanrum besöker så hade vi förmodligen inte lagt någon vikt vid språkbruket. Men FutureBook är en konferens för förlagsvärlden. Det är en konferens för människor som jobbar med ord, som granskar, diskuterar och värnar om ord. Därför är det intressant när de plötsligt börjar använda begrepp som vi tidigare bara hört bland digitalbyråer i Silicon Roundabout, startups i Silicon Allee eller evangelister i Silicon Valley. Det är ord som Agile, Lean och Iterative. Som Data Mining, Analytics och Brand Development. Som User Centric, Customer Insight och Harnessing Fan Base.

Det är ord som visar att de mest framträdande framtidskockarna börjat diskutera konkreta recept.

Begrepp som Agile, Lean och Iterative är lånord från mjukvaruutvecklare. De beskriver hur man ska organisera sitt arbete och främjar flexibilitet, samarbete och att prova sig fram med små steg i taget. De ger byggstenar i skapandet av en stabil företagsstruktur som kan hantera snabba förändringar.

Data Mining, Analytics och Brand Development är en checklista för vilket modernt medieföretag som helst. De handlar om att införskaffa och använda kunddata som en resurs för att kunna bredda utbudet och marknadsföringen av redaktionella produkter.

User Centric, Customer Insight och Harnessing Fan Base pekar ut förlagsbranschens självklara fokalpunkt: läsaren. Det spelar ingen roll att strategierna ofta är svävande, med vaga hänvisningar och vida rundmålningar. Det avgörande steget, som nyorden vittnar om, är att förlagsbranschen tydligt urskiljer vem de är till för. Läsaren.

Läsaren är förlagens enda existensberättigande. Allting annat är bara missledande brus. Med en effektivare organisation, som kan ta stöd i konkret kunddata, vill den brittiska förlagsvärlden bli bättre på att nå sina läsare.

Men allra viktigast i den nya vokabulären är ett ord som till skillnad från de ofta svävande bisatserna klingade klart i de stora konferenssalarna. Stephen Page, VD för Faber & Faber, avslutade sitt mycket uppskattade föredrag med fem fetade versaler, direkt riktat till sina branschkollegor: ENJOY!

Nyhetsbrev

Tack, vi hörs!

Tyvärr gick något fel.