Vilka trycktekniker använder Publit?

Vi har i många år haft ett nära samarbete med tryckeriet Exakta i Malmö. Vi tog oss ett snack med projektledaren Sofie von Sydow för att fråga lite om hur Print on Demand-böcker trycks.

De böcker som produceras som Print on Demand för Publit trycks oftast med tekniken Inkjet. Vid stora beställningar trycks de i stället i det mer prisvärda alternativet offset. Men vad skiljer egentligen dessa åt?

Vid digitaltryck framställs ingen tryckplåt som för offset, filerna skickas istället digitalt direkt ut i pressen. För offsettryck används tryckplåtar. Inkjet och offset är alltså helt olika trycktekniker. 

Inkjettekniken innebär att toner sprutas på pappret och färgen är i princip torr direkt efter tryckning, trots hög färgmängd. Detta gör det möjligt att trycka och binda samma dag och därmed korta ledtiderna. Majoriteten av Publits böcker produceras  i rullproduktion vilket kortar ledtiderna ytterligare, då böckerna inte behöver skäras eller falsas utan limbinds direkt från den tryckta rullen.

Vid offsettryck används som sagt tryckplåt och olika kemiska ytor på ark. Offset kräver mer förarbete och har även längre torktid, eftersom färgen kan torrsmeta. Trycket behöver få torka ungefär en dag innan man kan skära eller falsa. Förutom att låta arken torka ordentligt behöver man även justera färgmängden i tryckpressarna för att undvika smetning.

Omslagen till Publits böcker producerar Exakta med Indigo-tryck. Anledningen är att omslagen lamineras  innan de binds till färdig produkt. Färgen i Indigotryck är flytande och appliceras med rasterteknik, som efterliknar offsettryckningen.

Hur väljer man tryckteknik?

Vilken tryckteknik som passar bäst beror på sidomfång, format och storlek på upplagan. Offset kan vara fördelaktigt om man ska trycka samma titel i större upplaga. Inkjet passar bättre om man har mindre upplagor, variabeltryck eller som i Publits fall, Print on Demand.

På Exakta har man valt att utgå från ett begränsat antal rullbredder i produktion, dels för att minska på papperslager och pappersspill, men självklart också för att kunna tillmötesgå kunden med ett konkurrenskraftigt pris.


 Hur har kvalitén på digitaltryck utvecklats sedan det kom?

Det har skett en otrolig utveckling sedan digitaltryck kom och tryckkvaliteten är nu för tiden många gånger bättre än vid offsettryck när det gäller t.ex. färgåtergivning på bilder.

 Vad är framtidens tryckteknik?

Inkjet, just eftersom den har väldigt bra tryckkvalitet och kan efterbehandlas snabbt och skapa ett effektivt och prisvärt flöde.

Nyhetsbrev

Tack, vi hörs!

Tyvärr gick något fel.